Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Złagodzenie obowiązków sprawozdawczych dla małych i średnich przedsiębiorstw transportowych

Utworzona: 2024-04-16


IRU z zadowoleniem przyjmuje zatwierdzenie raportu CountEmissions EU na posiedzeniu plenarnym PE. Przyjęty tekst zapewnia jasność co do kroków, jakie powinny podjąć przedsiębiorstwa transportu drogowego w celu zgłaszania emisji gazów cieplarnianych.

Sprawozdanie CountEmissions EU zostało opracowane wspólnie przez komisje ds. ochrony środowiska naturalnego oraz transportu i turystyki. Głosowanie potwierdziło, że jedynie firmy, które już składają sprawozdania lub są do tego prawnie zobowiązane, powinny stosować się do zapisów rozporządzenia. IRU ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje praktyczne dostosowania mające na celu złagodzenie obowiązków sprawozdawczych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspieranie sprawiedliwego i jednolitego stosowania rozporządzenia w odniesieniu do wszystkich rodzajów transportu.

Najważniejsze wnioski stanowiska Parlamentu Europejskiego:
Uznanie specyfiki branży: przyjęty tekst umożliwia małym i średnim firmom działającym w charakterze podwykonawców na zlecenie większych przedsiębiorstw korzystanie z danych wtórnych dla celów sprawozdawczych.
Elastyczność dla sektora MŚP: małe i średnie firmy pozostają zwolnione z wymogu weryfikacji generowanych przez siebie danych, co znacznie zmniejsza ich obciążenie administracyjne.
Weryfikacja i jasność: dane wyjściowe składane przez firmy objęte zakresem rozporządzenia będą poddawane corocznej weryfikacji, co da im pewność jeśli chodzi o spełnienie wymogów.

Kolejnym pozytywnym elementem jest możliwość odwoływania się przez przedsiębiorstwa transportowe do innych baz danych do czasu utworzenia podstawowej unijnej bazy danych zawierającej domyślne wartości intensywności emisji gazów cieplarnianych oraz centralnej unijnej bazy danych domyślnych współczynników GHG.

Co ważne, Parlament poszedł w ślady Rady, potwierdzając normę ISO 14083 jako metodologię odniesienia. IRU opowiada się za podejściem uwzględniającym pełny cykl życia, ponieważ jest ono bardziej wszechstronne niż metodologia „od źródła do koła”. Jednakże w kontekście regulacyjnym dotyczącym sprawozdawczości CountEmissions i biorąc pod uwagę jej złożoność, należy to rozważyć dopiero na późniejszym etapie i tylko wówczas, gdy będzie to realizowane równolegle z normą ISO skomentowała Raluca Marian, dyrektor IRU ds. rzecznictwa w EU.
Źródło: IRU
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
TRONIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels