Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Zaskakujący apel ITD. Inspektorzy wychodzą z cienia i proszą przewoźników o wsparcie
Utworzona: 2023-12-03

Rada Krajowa Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego (ZZITD) wystosowała pismo do przewoźników, w którym prosi o wsparcie w celu wprowadzenia w życie Ustawy o inspekcji bądź takich zmian w Ustawie o transporcie drogowym, które zagwarantują ITD status służby mundurowej.

Związek Zawodowy w treści pisma do przewoźników, którego kopie otrzymaliśmy od przedstawicieli, informuje, że jeśli polskie władze nie podejmą konkretnych i zdecydowanych kroków w celu zaprzestania nierównego traktowania inspektorów ITD wobec innych służb mundurowych, to na początku 2024r. zmieni wektor swoich działań. Podkreślają, że członkowie Rady Krajowej ZZITD zarekomendowali inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanie wzmożonych ilości kontroli transportu międzynarodowego i jak nikt inny rozumieją charakter misji, jaka na nich teraz spoczywa. Ochrona krajowego rynku transportowego jest ich priorytetem, czego wyraz dają od wielu lat, wypełniając swoje obowiązki.

W piśmie do przewoźników czytamy, że Inspektorzy wiedzą czego chcą. Wytyczyli swoistą mapę drogową, po której będą dalej kroczyć w celu osiągniecia celu, zaczynając w tym miesiącu. Rozpoczną od kontroli przewozów międzynarodowych, bo jak twierdzą, zostali powołani szczególnie po to, by chronić polski rynek transportowy przed nieuczciwą konkurencją. Ostatnie wydarzenia na granicy w Dorohusku potwierdzają, że są gotowi pomóc polskim przewoźnikom i skupić siły na kontroli przewoźników z zagranicy, którzy zalewają polski rynek transportowy. W zamian proszą rodzimych przewoźników o wsparcie skierowane do Posłów i Senatorów obecnej kadencji, we wprowadzenia w życie Ustawy o inspekcji bądź takich zmian w Ustawie o transporcie drogowym, które zagwarantują ITD status służby mundurowej. ZZITD potwierdza, że w grudniu przystąpi do akcji polegającej na podejmowaniu kontroli transportu międzynarodowego, chcąc w ten sposób pokazać swój potencjał i wesprzeć polskich przewoźników.
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels