Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

Zestaw z przyczepą i naczepą to nie to samo. Nie utrzymujmy dłużej egzaminacyjnej fikcji!

Utworzona: 2023-08-09


Od 2025 r. szkolenie i egzaminowanie na kat. C+E miało odbywać się wyłącznie z użyciem ciągników siodłowych z naczepami. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt rozporządzenia przesuwającego wejście w życie tej regulacji do 2027 r. PSPD w Gdyni jest przeciwko wydłużaniu okresu przejściowego.

Tomasz Rejek, prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych podpisał się pod listem otwartym do Rafała Webera, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Odnosi się w nim do propozycji przesunięcia wejścia w życie przepisów dotyczących szkolenia i egzaminowania w zakresie prawa jazdy kat. C+E zestawami ciągnik siodłowy plus naczpa. Takie postanowienia zawiera projekt resortowego rozporządzenia, który został umieszczony 1 sierpnia br. przez Rządowe Centrum Legislacji w wykazie prac legislacyjnych ministra infrastruktury pod poz. 340. Tym samym projekt został udostępniony do konsultacji, a uwagi można zgłaszać przez 14 dni. Jeden z zaproponowanych przepisów przedłuża możliwość użytkowania do 31 grudnia 2026 r. zespołów składających się z samochodu ciężarowego i przyczepy do nauki jazdy i egzaminowania osób w zakresie prawa jazdy kat. C+E.

Prezes PSPD powołał się na zmieniające poprzedni stan prawny rozporządzenie ministra infrastruktury z 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Na jego mocy, właściwym zespołem pojazdów do prowadzenia szkolenia i egzaminowania na kat. C+E miał stać się ciągnik siodłowy z naczepą - zamiast samochodu ciężarowego z przyczepą. Zmiany w przepisach dokonano na wniosek organizacji zrzeszających przedsiębiorców transportowych. Dodajmy - wniosek ze wszech miar uzasadniony, albowiem czym innym jest jazda (i obsługa systemów pokładowych) lekką ciężarówką z przyczepą, a czym innym 40-tonowym zestawem naczepowym, który pełni przecież dominującą rolę nie tylko w transporcie międzynarodowym, ale i krajowym (np. w przewozach kontenerów ciągniki z naczepami stanowią blisko 100% eksploatowanych pojazdów). Obecna sytuacja, nauczanie i egzaminowanie z wykorzystaniem podwozi z przyczepami, zmusza firmy transportowe do przeprowadzania ponownych szkoleń świeżo upieczonych kierowców, którzy nie potrafią właściwie prowadzić ciągników, wykorzystywać dostępnych systemów pokładowych, sprzęgać i wysprzęgać, cofać do rampy itp.

Mając na uwadze sytuację finansową ośrodków szkolenia kierowców i WORD-ów przewidziano długi, bo 5-letni okres przejściowy na wymianę pojazdów, która miała następować sukcesywnie od 1 kwietnia 2020 r. W tym czasie każdy nowo rejestrowany pojazd do nauki jazdy i egzaminowania dla kat. C+E miał być ciągnikiem z naczepą. Jak podkreśla Tomasz Rejek, od tego czasu wiele ośrodków szkoleniowych kupiło takie zestawy z myślą o szkoleniach zarówno kandydatów na kierowców, jak i w zakresie kwalifikacji wstępnej. Mając na uwadze ograniczenie kosztów inwestycji kupili tylko jeden zestaw naczepowy. Teraz dowiadują się, że w Ministerstwie Infrastruktury przygotowano projekt rozporządzenia przedłużający okres dostosowawczy z pięciu do siedmiu lat. Powód? W uzasadnieniu projektu podano, że WORD-y nie mają pieniędzy na zakup ciągników z naczepami oraz dostosowanie do nowych wymogów placów manewrowych. Kłopoty finansowe utrudniające inwestycje w pojazdy zgłosiło także część ośrodków szkoleniowych.

Szef PSPD negatywnie ocenia plan przedłużenia okresu przejściwego. Podkreśla, że 17 WORD-ów przygotowało place manewrowe do przeprowadzania egzaminów na kat. C+E ciągnikiem z naczepą, a 9 z nich wykorzystuje do tego celu pojazdy udostępnione przez ośrodki szkoleniowe. I to jest właściwe rozwiązanie - wskazuje Tomasz Rejek. WORD-y powinny dostosować place manewrowe do nowych wymagań, ale nie muszą kupować ciężkiego sprzętu. Wystarczy, że ich przedstawiciele podpiszą umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi szkolenia kandydatów na kierowców C+E o użyczenie ciągników z naczepami na czas egzaminów. Dzięki temu WORD-y unikną inwestycji w sprzęt i jego utrzymanie, a kursanci będą mogli uczyć się i zdawać egzaminy za kierownicą tych samych pojazdów.

Poniżej pełna treść listu otwartego do Rafała Webera.
Do ulubionych Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Księgowy online


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels