Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Dzięki ciężarówkom Europa stała się bardziej dostępna, a dzięki kierowcom spójna

Utworzona: 2023-07-13


Podczas specjalnego wydarzenia z okazji 50-lecia obecności IRU w UE, władze UE, ministrowie rządów i liderzy branży transportowej dyskutowali na temat cyfryzacji, dekarbonizacji i przyszłości transportu drogowego po roku 2040.

Wydarzenie składało się trzech głównych sesji poświęconych przeszłości, teraźniejszości i przyszłości transportu drogowego. Pierwsza sesja obejmowała okres od momentu powstania Unii Europejskiej, w tym ustanowienia wspólnej polityki transportowej, jednolitego rynku oraz upadku żelaznej kurtyny, do wybuchu pandemii i wojny na Ukrainie. Bogusław Liberadzki, wieloletni poseł do PE i były minister transportu RP, podkreślił kluczową rolę transportu drogowego w Europie i w Polsce.

Dzięki samochodom ciężarowym Europa stała się bardziej dostępna. Dzięki kierowcom, stała się bardziej zintegrowana i spójna. Bez ciężarówek, Europa przestanie dobrze funkcjonować powiedział Bogusław Liberadzki.
W czasie drugiej sesji odbyła się debata panelowa na temat dwóch najpilniejszych kwestii związanych z transportem drogowym, czyli dekarbonizacji i cyfryzacji. Przed debatą David Lucas Parrón, sekretarz stanu ds. transportu, mobilności i agendy miejskiej w hiszpańskim Ministerstwie Transportu, powiedział:

Stoimy w obliczu wielkiego wyzwania: jak uczynić sektor transportu bardziej atrakcyjnym dla młodych ludzi. Możemy to osiągnąć poprzez cyfryzację i dekarbonizację. Współpraca w zakresie transportu intermodalnego może przyczynić się do dekarbonizacji transportu. Ale przede wszystkim trzeba wdrożyć inne sposoby zarządzania łańcuchem transportowym, aby był bardziej inkluzywny David Lucas Parrón.
Transport drogowy jest częścią problemu i rozwiązaniem dzisiejszych wyzwań. Struktura instytucjonalna IRU sprzyja dyskusji i budowaniu opartym na naszych wartościach i długoterminowej wizji powiedział Marius Skuodis, minister transportu i komunikacji Litwy.
Uczestnicy debaty dyskutowali nad możliwymi ramami czasowymi dekarbonizacji zarówno w transporcie pasażerskim, jak i towarowym oraz nad warunkami i zachętami dla firm transportowych, które pozwolą osiągnąć zerową emisję netto.

W trzeciej sesji wzięło udział dwóch futurystów, którzy omówili trendy w dziedzinie transportu i logistyki w UE po roku 2040. Profesor Pero Mićić, dyrektor generalny FutureManagementGroup AG, przewiduje gruntowne zmiany. Stwierdził, że sztuczna inteligencja i pojazdy autonomiczne sprawią, że transport będzie wydajniejszy, tańszy i bezpieczniejszy. Sampo Hietanen, założyciel firmy MaaS Concept i dyrektor generalny MaaS Global, tak skomentował transport prywatny i zbiorowy:

Potrzeba prywatnych samochodów nie jest kwestią ideologiczną – zależy trendów demograficznych, kosztów i dostępności opłacalnych alternatyw.
Na zakończenie Raluca Marian, dyrektor IRU ds. rzecznictwa w UE, wezwała liderów transportu do działania, aby kształtować przyszłość branży.

Źródło: IRU
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LINK Sp. z o.o.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels