Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Przewoźnik powinien mieć dostęp do danych generowanych przez jego pojazdy

Utworzona: 2023-03-17


Nie istnieje powód, dla którego użytkownicy i przewoźnicy nie mogą posiadać dostępu i decydować o jego posiadaniu w sprawie danych generowanych przez ich własne pojazdy.

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie ustawy o danych, pierwszego unijnego zbioru przepisów dotyczących danych przemysłowych, który ustanawia zharmonizowane zasady dostępu, udostępniania i wykorzystywania danych generowanych przez produkty z dostępem do sieci, takie jak pojazdy, oraz inne powiązane usługi. Sektor transportu drogowego od dawna wzywa do wprowadzenia przepisów regulujących dostęp do danych generowanych przez przedsiębiorstwa oraz ich udostępnianie. Chociaż ustawa dotyczy różnych sektorów, ma ona szczególne znaczenie dla firm świadczących usługi transportu osób i towarów, biorąc pod uwagę ilość danych generowanych przez pojazdy ciężarowe. Przyjęty dokument wyjaśnia zasady dostępu użytkowników pojazdów i stron trzecich do danych generowanych przez pojazdy.

Z zadowoleniem przyjmujemy pragmatyczne podejście Parlamentu Europejskiego, szczególnie jeśli chodzi o przyznanie użytkownikom pojazdów, w tym przewoźnikom, prawa dostępu do danych generowanych przez pojazdy. Nie ma powodu, aby blokować użytkownikom dostęp do danych generowanych przez ich własne pojazdy, ani ograniczać prawa użytkowników pojazdów do udzielania zezwoleń na dostęp do danych warsztatowi lub innemu wybranemu przez siebie usługodawcyRaluca Marian, dyrektor ds. rzecznictwa UE IRU.
Kolejną korzyścią dla sektora są wyjaśnienia dotyczące rodzaju danych objętych zakresem ustawy, które zostaną również uwzględnione w przyszłych umowach między dysponentami danych a użytkownikami produktów połączonych z Internetem.

Dokładne określenie, o jakie dane chodzi jest warunkiem wstępnym skutecznych praw użytkownika. Niefortunne jest jednak to, że ustawodawcy pominęli włączenie do tego zakresu informacji uzyskanych lub wywnioskowanych z danych przewoźników, pozostawiając w ten sposób szarą strefę, w której niektórzy zarządcy danych mogą nadal wykorzystywać swoją silną pozycję i odmawiać przewoźnikom dostępu do informacji, które mogą mieć mają dla nich znaczną wartość handlowądodała Raluca Marian.
IRU ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje dodatkowe ograniczenia regulujące dostęp rządów do danych generowanych przez pojazdy. Tekst Parlamentu jasno określa wyjątkowe okoliczności, w których taki dostęp staje się obowiązkowy, na przykład podczas klęsk żywiołowych i ogranicza sytuacje nienagłe do tych wyraźnie określonych w prawie. Stanowisko Parlamentu musi być poparte ogólnym podejściem Rady w ostatecznych negocjacjach między prawodawcami UE. Członkowie IRU przyjęli wcześniej dokument przedstawiający stanowisko w sprawie ustawy o danych. Zasady zawarte w tym dokumencie zostały w dużej mierze uwzględnione w przyjętym stanowisku PE.

Źródło: IRU
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels