Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Ewicenter  Sp. z o .o.  (ITD-PIP)

Zmiana stawki diety i noclegu dla kierowców w Polsce

Utworzona: 2022-07-14


Kolejna zmiana przepisów. 13 lipca 2022 ogłoszono w Dzienniku Ustaw nową wysokość diety krajowej. Od 28 lipca będzie wynosiła 38 zł za dzień.

Automatycznie zmieni się również wysokość ryczałtu noclegowego na terenie Polski – wynosi on 150% wartości diety, czyli (38 zł x 1,5) 57 zł. Zmiana dotyczy zapisu w Rozporządzeniu o podróżach służbowych pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych, ale zmiana ta dotyczy wszystkich pracowników wykonujących wyjazdy służbowe poza swoje normalne miejsce pracy.

Czy zmieniać zapisy w umowach kierowców?

To zależy. Sprawdź jak brzmią dotychczasowe zapisy o podróżach służbowych. Jeśli masz w umowach podane konkretnie 30 zł diety za podróż krajową – tak warto zmienić takie umowy aneksem, że od 28 lipca 2022 wysokość tej diety wyniesie 38 zł, a nocleg 57 zł.
Jeśli Twoje zapisy mają postać „…zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej...” to takie odwołanie automatycznie narzuca przyjęcie stawki ogłoszonej w tym Rozporządzeniu.

Nocleg w podróży krajowej – jak wykazać go w dzień?

Normalnie nocleg przysługuje tylko wtedy gdy pracownik odpoczywa „w nocy”. W firmach transportowych zdarza się jednak, że kierowca pracuje do późna w nocy, a faktyczny jego odpoczynek jest w dzień. Jak pominąć ograniczenie wymogu zaliczenia noclegu miedzy godziną 21 a 7 rano? Zapisem w umowie lub regulaminie wynagradzania.

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy (art. 77[5]) przedsiębiorca może ustalić swoje zasady naliczania diet i noclegów w swojej firmie. Dlatego dodanie zapisów, np. „nocleg w krajowej podróży służbowej przysługuje kierowcy w każdej dobie gdy odbiera on odpoczynek dzienny poza siedzibą firmy lub miejscem zamieszkania, a pracodawca nie zapewnił mu bezpłatnego noclegu ze swojej strony”.

Jak obliczać odcinki krajowe w przewozach międzynarodowych?

Ta sytuacja już od wielu miesięcy jest niestety inna. Jeśli odcinek po raju, jest częścią przewozu towarów w trybie międzynarodowym, np. podróż po kraju w celu podjęcia ładunku w Polsce w odległej lokalizacji i następnie przewóz tego towaru z przekroczeniem granicy – wtedy ten czas podróży o Polsce nie jest już elementem naliczania diet i noclegów. Kierowca niestety nie jest już wtedy w podróży służbowej i nie ma znaczenia ani nazwa stanowiska ani forma zatrudnienia kierowcy - zarówno kierowcy na etacie jak i umowie zleceniu i samozatrudnieni nie mają podstaw aby uznać ich że odbywają podróż służbową (w rozumieniu „starej delegacji”) i nie przysługuje im zwrot kosztów, a zatem nie można rozliczyć takiego składnika jak dieta nieoskładkowana. Każdy element w takiej podróży jest już wynagrodzeniem, chociaż część tego wynagrodzenia może być NIEOSKŁADKOWANA (podobnie jak np. ekwiwalent na pranie odzieży).

Zmiana Wchodzi w życie 28 lipca 2022 o godz.0:00 – jak rozliczyć diety i noclegi na przełomie tej daty?

Jeśli stawka diety zmieni się w trakcie podróży kierowcy, wówczas należy rozliczyć taką podróż jako dwa odcinki wg różnych stawek– analogicznie jak to miało miejsce gdy zmieniała się stawka po przekroczeniu granicy– czyli obliczyć czas podróży do północy 27 lipca 2022 i obliczyć za ten okres wartość diety, potem od 0:00 28 lipca obliczać już czas i odpowiednią stawkę po nowemu.
Nocleg rozlicza się po jego zakończeniu– czyli jeśli odpoczynek (ryczałt za ten nocleg) skończy się przed północą 27 lipca- wówczas stawka jest 45 zł (po staremu), a jeśli odpoczynek rozpocznie się przed północą, ale skończy się już 28 lipca, to dla takiego noclegu stawka będzie wynosiła 57 zł.

Czy kierowcy, który jest codzienne w domu przysługuje dieta i nocleg?

To zależy. Podróż służbowa to wyjazd poza bazę / siedzibę firmy / oddział na czas dłuższy niż 8h. Zatem jeśli trasa, nawet 1-dniowa, trwa jednorazowo ponad 8h, wówczas każdy taki kierowca ma prawo do zwrotu części lub całości diety za taki dzień.

Jeśli szukasz więcej konkretnych informacji o podróżach kierowców krajowych lub zagranicznych, obliczaniu diet wirtualnych za granicą lub składnikach wynagrodzenia bez ZUS i podatku – skonsultuj z nami swoje pytania.

Zobacz jakie tematy poruszamy podczas BEZPŁATNEJ KONSULTACJI
Do ulubionych Ewicenter  Sp. z o .o.  (ITD-PIP)
FIRMOWY SPOTLIGHT
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels