Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Europejska dyrektywa o wynagrodzeniach minimalnych

Utworzona: 2022-11-08


Proces zmian socjalnych na rynku pracy przechodzi w kolejny etap. Pakiet Mobilności dla branży transportowej nadal jest niejednoznaczny, a opublikowany został kolejny dokument regulujący wynagrodzenia minimalne w państwach Unii Europejskiej.

2 listopada 2022 r. została opublikowana kolejna Dyrektywa o płacach w Unii Europejskiej. Na wdrożenie tych regulacji państwa członkowskie mają 2 lata, co oznacza, że przez ten czas powstaną kolejne dokumenty wewnętrzne w państwach członkowskich określające metodykę obliczania uczciwego minimum socjalnego, jakie ma być gwarantowane dla pracowników wykonujących pracę na terenie UE.

Dyrektywa o pracownikach delegowanych - Pakiet Mobilności

W branży transportowej już jeden dokument jest wdrażany, ale państwa członkowskie nadal nie określiły jasnych parametrów dotyczących stawek dla kierowców wykonujących kabotaże i przewozy międzynarodowe. Warto pamiętać, że ta dyrektywa, czyli Pakiet Mobilności, ma być wdrożona poprzez odpowiednie uregulowania lokalne w każdym państwie. Mity jakie krążą między kierowcami wprowadzają niepotrzebne frustracje - Pakiet Mobilności nie może być stosowany bezpośrednio w firmach transportowych, bo nie ma w nim konkretów jakie muszą określić poszczególne państwa samodzielnie. Cały czas czekamy na opublikowanie konkretnych stawek wraz z elementami dodatkowymi wynagrodzeń w poszczególnych krajach. Do tego czasu stosujemy stawki minimalne podawane przez urzędy każdego kraju. Niektóre kraje jednak nie podają tych stawek dla zagranicznych kierowców i nie mają możliwości ich skontrolowania.

Pakiet Mobilności - państwa UE same decydują, w jakim zakresie chcą go stosować

Oznacza to np. że Dania, Belgia lub Włochy wymagają stosowania stawek minimalnych tylko dla określonego przewozu kabotażowego lub dla przewozów realizowanych przez obcokrajowców zatrudnianych w firmach na terenie danego kraju. To w praktyce oznacza, że np. polskie firmy transportowe nie mają obowiązku naliczania stawek minimalnych w tych krajach. Zasady te są mocno zróżnicowane i ważne jest, aby ślepo nie wrzucać wszystkich państw do jednego worka opisanego jako "Pakiet Mobilności = wyższe zarobki".

Niestety jeszcze trochę poczekamy na jednoznaczne regulacje i jasne zasady obliczania minimalnego wynagrodzenia - muszą to być oficjalnie podane parametry, a nie gdybanie w mediach społecznościowych. Sytuacja nie jest komfortowa dla żadnej ze stron - ani dla pracodawców, którzy chcą płacić ile trzeba, ale nie chcą nadpłacać składników, które są nielogiczne z punktu widzenia polskiego praw (np. dodatek wakacyjny w Austrii, gdy transport był w lutym przez 2 dni na terenie Austrii). Takie kuriozalne interpretacje nie ułatwiają merytorycznej dyskusji o gwarantowanej płacy dla kierowców.

Kolejna Dyrektywa? - obliczanie płacy gwarantującej odpowiedni poziom życia w danym kraju (50% średniego wynagrodzenia)

Czyli co? Znowu jesteśmy "karmieni" jakimiś teoriami o sposobie obliczania szczęścia na podstawie cen artykułów spożywczych w hipermarkecie?

Dyrektywa wskazuje różne możliwości oszacowania stawek minimum socjalnego - na poziomie np. 50% wynagrodzenia przeciętnego lub 60% uśrednionego wynagrodzenia danej branży. Ale dopóki nie zostanie to dokładnie określone przez każde państwo odrębnie - nadal będziemy bazować na stawkach minimalnych za godzinę pracy. Uspokajając jednak frustracje kierowców - należy wspomnieć, że szybciej rosną oficjalne zarobki wg polskich przepisów. Od 2 lutego 2022 r. nie ma już diet nieoskładkowanych - dlatego proces zmian przebiega w takim kierunku aby zarobki kierowców były realnie wynagrodzeniem, a nie świadczeniami na pokrycie kosztów.

Jak widać te wytyczne znacząco różnią się od dotychczasowych publikacji i interpretacji o stawkach wynikających z układów zbiorowych i wszystkich składnikach dodatkowych.

Znajdzie się oczywiście grupa niezadowolonych kierowców, ale rynek pracy naturalnie dopasowuje się do sytuacji. Wiele firm już przeliczyło, że bardziej opłaca się dopasować umowy i zasady płacowe bez oglądania się na Pakiet Mobilności.

Aktualnie oprócz wysokich oficjalnych płac dla kierowców firmy transportowe oferują dodatkowe benefity dla członków rodziny oraz dopasowane rozkłady tras (np. 2 tyg w trasie / 1 w domu lub 2/2).

Idzie nowe. 2023 rokiem transferów pracowników do stabilnych i uczciwych firm

2023 będzie rokiem transferów kierowców pomiędzy firmami, bo świadomość po obu stronach jest na tyle wysoka, że są pracodawcy szanujący potencjał kierowców i są kierowcy gotowi zmienić pracę na korzyść takich firm, gdzie są doceniani - zarabiają godnie oraz cieszą się szacunkiem. Powyższe wnioski opieramy na zmianach, jakie przed końcem roku obserwujemy w firmach transportowych. Podsumowania podatkowe, przygotowania aneksów do umów na 2023 r. - ogromna grupa firm transportowych przygotowuje się merytorycznie do zastoju w branży i "sprząta" zaszłości w firmach, aby zoptymalizować jej funkcjonowanie na trudne czasy.

Płace kierowców i wspieranie dobrych praktyk w firmach transportowych to nasz "konik". Jesteśmy firmą, która od 20 lat stale nadąża za zmieniającymi się przepisami i oczekiwaniami kierowców. Zdążyliśmy w tym czasie wyprodukować uniwersalne oprogramowanie obliczające wszystkie wymagane składniki wynagrodzenia kierowcy wraz z urlopami i zasiłkami chorobowymi.

Oprócz tematów wynagrodzeń wspieramy firmy w pozyskiwaniu kierowców, wyjaśnieniach dla biur rachunkowych sposobów rozliczania czasu pracy kierowcy i diet wirtualnych na potrzeby księgowe. Skonsultuj swoje pomysły z naszymi ekspertami (listy płac, umowy, metody rozliczania się z kierowcą) lub wpadnij na naszą Konferencję ITD-PIP w styczniu.

Co dalej w obecnej sytuacji firm transportowych?

Będziemy musieli poczekać na konkrety, ale warto zauważyć, że od kilku miesięcy zmiany w prawie w Polsce spowodowały znaczące zmiany w sposobach wynagradzania kierowców. Zamiast diet zagranicznych bez ZUS i podatków, są teraz wypłacane normalne premie i wynagrodzenia. To w sposób znaczący zwiększyło koszty firm transportowych co przy okazji drożejących cen paliwa oraz prowadzenia firmy powoduje poszukiwanie sposobów na wszelkie oszczędności.

W powyższym temacie oraz innych obszarach biznesowych spotykamy się na 3. Konferencji ITD-PIP. Tym razem we Wrocławiu. 13 stycznia 2023 (piątek) będzie dniem, w którym podczas konferencji omówimy najnowsze pomysły na zwiększenie kwota na rękę dla kierowcy optymalizując niepotrzebne koszty na ZUS.

Dodatkowo w dobie problemów ekonomicznych, przepływu płatności oraz pozyskiwania nowych kierowców przygotowaliśmy cały merytoryczny moduł o nowoczesnej rekrutacji kierowców z innych firm, budowaniu marki pracodawcy, wyróżnianiu się wśród konkurencji wartościami innymi niż ceną, jak podnosić ceny usług w dobie wysokiej inflacji?

100% merytoryki i tematy biznesowo płacowe dla firm transportowych. Wejdź na stronę: https://itd-pip.pl/konferencja-itd-pip/ i zgłoś chęć uczestnictwa. Wyślemy Ci opis kolejnych kroków (zaproszenie lub bilet wstępu).

Do ulubionych


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels