Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Ewicenter  Sp. z o .o.  (ITD-PIP)

Jest wyrok w sprawie MAUT!

Utworzona: 2021-12-01


Długo oczekiwany wyrok w sprawie nienależnie pobieranych niemieckich opłat drogowych w końcu zapadł. Przybliża to wszystkich, którzy uiszczali takie opłaty w okresie od 2017 do 2021 na niemieckich autostradach do odzyskania swoich pieniędzy.

Wyższy Sąd Administracyjny Nadrenii Północnej-Westfalii (OVG) w Münster uznał pobieranie niemieckich opłat drogowych za częściowo niedopuszczalne, bowiem stawki opłat drogowych zostały oparte na nieprawidłowych obliczeniach.

BAG częściowo zmienił już sposób naliczania opłaty drogowej po wyroku ETS w październiku 2020, który stwierdził m.in. że uwzględnianie kosztów policji drogowej w opłacie drogowej narusza prawo unijne.

Uruchomiony został również system elektroniczny zwrotu nienależnie pobranej części opłaty za okres od 28 października 2020 r. do 30 września 2021 r. Pierwsze wypłaty mają nastąpić początkiem przyszłego roku z uwagi na sporą liczbę złożonych wniosków.

Wnioski za okresy wcześniejsze należy składać w formie pisemnej. Do końca roku 2021, można składać wnioski za rok 2018. Klienci, którzy zgłosili do nas dokumenty i wysłaliśmy w ich imieniu wnioski za 2017 i 2018 rok, będą otrzymywać informacje w pierwszej kolejności.

W najbliższym czasie BAG powinien podjąć decyzję co do wypłat nienależnie pobranych opłat za lata ubiegłe. W oczekiwaniu na wyrok Wyższego Sądu Administracyjnego Nadrenii Północnej-Westfalii (OVG) w Münster, BAG zawiesił toczące się postępowania do czasu wydania rozstrzygnięcia. Urząd uzależnił bowiem zwrot nienależnie pobranych opłat od wyroku sądu niemieckiego, który okazał się dla niego niekorzystny.

Jeśli do tej pory nie wierzyłeś, że możemy odzyskać Twoje pieniądze – to czas najwyższy aby zawalczyć o nadpłaty za 2018 i kolejne lata. Chęć złożenia wniosku i odzyskania nawet kilkunastu tysięcy EUR można zgłosić do nas. Pomagamy w skompletowaniu dokumentów i przeprowadzamy postępowanie w imieniu Klientów.

Jeśli chcesz porozmawiać o procedurze odzyskania nadpłaty MAUT w Niemczech, kliknij i wypełnij formularz do niezobowiązującej rozmowy.

To ostatnie dni na zgłoszenie wniosków za 2018 rok. KLIKNIJ:
Do ulubionych
Ewicenter  Sp. z o .o.  (ITD-PIP)


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels