Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Transport i Logistyka Polska

Ukraińscy kierowcy podzieleni przez przepisy
Utworzona: 2022-06-30

Na stronach Komisji Europejskiej ukazał się projekt rozporządzenia ustanawiającego szczególne środki tymczasowe w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę, dotyczące dokumentów kierowcy wydanych przez Ukrainę zgodnie z jej prawodawstwem.

Jak wskazuje związek pracodawców Transport i Logistyka Polska, teoretycznie proponuje się w nim sensowne rozwiązania. Uznawanie ukraińskich praw jazdy bez konieczności ich weryfikacji oraz uznawanie kwalifikacji wstępnej i szkoleń okresowych, zgodnych z dyrektywą 2003/59, wykonywanych na Ukrainie. Niestety dotyczyć to ma wyłącznie osób, które uciekły na terytorium Unii Europejskiej po ataku armii rosyjskiej w dniu 24 lutego br. na Ukrainę. Szerzej opisywaliśmy temat w materiale KE proponuje złagodzenie wymogów dotyczących ukraińskich praw jazdy.

W związku z tym, TLP zaapelował do polskiej administracji rządowej, aby wystąpiła z wnioskiem o rozszerzenie zakresu podmiotowego tego aktu prawnego. Zdaniem przedstawicieli związku pracodawców, powinien on dotyczyć także (a może nawet i przede wszystkim) osób, które były zatrudnione w polskich przedsiębiorstwach przed 24 lutego br., czyli przed wybuchem wojny na Ukrainie. W propozycji Komisji projekt dotyczy jedynie bardzo wąskiej grupy osób objętych tymczasową ochroną, czyli w znakomitej większości kobiet, osób powyżej 65 roku życia oraz małoletnich. Z tego kręgu osób rzadko która posiada prawo jazdy kategorii umożliwiającej prowadzenie pojazdów używanych w drogowych przewozach rzeczy lub osób, a tym bardziej dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia zgodnie z dyrektywą 2003/59/WE.

Pełna treść pisma TLP do Ministra Infrastruktury 📌

Opracował: Artur Kalisiak, Koordynator ds. Projektów Strategicznych TLP
Do ulubionych Transport i Logistyka Polska
PREZENTACJA FIRMY
superTrans Myjnie samochodowe


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels