Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

KE proponuje złagodzenie wymogów dotyczących ukraińskich praw jazdy
Utworzona: 2022-06-22

Rozluźnienie dotyczy również wymagań dla kierowców zawodowych.

Komisja zaproponowała tymczasowe przepisy dotyczące ukraińskich dokumentów jazdy, aby dać obywatelom Ukrainy przebywającym w UE w ramach systemu ochrony tymczasowej możliwość dalszego używania ukraińskiego prawa jazdy bez konieczności jego wymiany na unijne prawo jazdy lub zdawania nowego egzaminu.

Osoby uciekające z Ukrainy i szukające schronienia w UE muszą mieć możliwość swobodnego poruszania się na terenie Unii, a więc dalszego używanie prawa jazdy bez konieczności jego zmiany lub zdawania dodatkowych egzaminów. Ukraińscy kierowcy ciężarówek odgrywają kluczową rolę w transporcie towarów na Ukrainę i z powrotem, w tym zboża. Musimy zapewnić im możliwość kontynuowania pracy bez konieczności dopełniania długich procedur administracyjnych dotyczących dokumentów jazdy. Taki jest cel rozporządzenia, które dzisiaj proponujemy. Ułatwi ono dodatkowo funkcjonowanie szlaków solidarności UE-Ukraina i pozwoli zwiększyć eksport produktów rolnych na rynki światowe powiedziała komisarz ds. transportu Adina Vălean.
Pod pewnymi warunkami ukraińscy kierowcy ciężarówek i autobusów, którzy korzystają z tymczasowej ochrony, będą mogli przedłużyć ważność swoich certyfikatów kompetencji zawodowych wydanych na Ukrainie po krótkim szkoleniu i zdaniu testu. Umożliwi im to pracę w UE w okresie ochrony czasowej oraz pomoże w eksporcie ukraińskich towarów. Wniosek zostanie teraz rozpatrzony przez Parlament Europejski i Radę.

Źródło: Komisja Europejska
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels