REKLAMA

Transport i Logistyka Polska

Partner etransport.pl - Transport i Logistyka Polska

Transport i Logistyka Polska to organizacja pracodawców utworzona 1 sierpnia 2014 r. w Uniejowie. Wśród założycieli było 14 firm transportowo-logistycznych będących uznanymi przedsiębiorcami z punktu widzenia rynku pracy. Każda z nich zatrudnia po kilkuset pracowników i jest liczącym się graczem na rynku TSL. Dziś TLP to ponad 50 wiodących firm zatrudniających łącznie ok. 25 tysięcy pracowników. Działamy, aby chronić, promować i reprezentować transport, spedycję i logistykę, w tym również ekonomiczne i prawne interesy naszych członków – firm transportowo-logistycznych, które są uznanymi przedsiębiorcami z branży TSL.

Chcemy stworzyć zarówno w polskiej, jak i zagranicznej opinii publicznej pozytywny wizerunek polskiego transportu drogowego, wpływać na sytuację i kształt prawny tej branży oraz chronić jej interesy. Jesteśmy po to, aby sektor transportu drogowego rósł w siłę.

Nasza Misja
Transport i Logistyka Polska ma za zadanie ochronę, promowanie i reprezentowanie wspólnych ekonomicznych i prawnych interesów swoich członków oraz tworzenie wśród polskiej i zagranicznej opinii publicznej pozytywnego wizerunku polskiego transportu drogowego.

www.tlp.org.pl

Artykuły partnera

Mniej rewolucji w ubezpieczeniach kierowców w UE?
Mniej rewolucji w ubezpieczeniach kierowców w UE?
2019-03-20
Zgodnie z oficjalnym komunikatem, po 18 miesiącach prac nad zmianami w europejskich przepisach dotyczących koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych nie zmieniono zasady, zgodnie z którą pracownik mobilny-delegowany pozostaje w systemie ubezpieczeń społecznych kraju siedziby pracodawcy.
czytana
454 razy
A1 dla osób posiadających Kartę Polaka
A1 dla osób posiadających Kartę Polaka
2019-03-16
Po licznych interwencjach i dwustronnych rozmowach z MRPiPS oraz ZUS przynajmniej ta sprawa została rozwiązana.
czytana
894 razy
Przewoźnicy zatęsknią za delegowaniem
Przewoźnicy zatęsknią za delegowaniem
2019-03-07
Takie słowa padły z ust jednego z ekspertów podczas dyskusji o Pakiecie Mobilności i o innych unijnych inicjatywach. I wszystko wskazuje na to, że słowa te mogą się spełnić.
czytana
5098 razy
Kierowcy zawodowi z płacą minimalną rzędu 3500 - 4500 złotych?
Kierowcy zawodowi z płacą minimalną rzędu 3500 - 4500 złotych?
2019-03-06
1 marca br. przedstawiciele TLP spotkali się ze związkami zawodowymi podczas Zespołu ds. Prawa Pracy Rady Dialogu Społecznego. Obrady zostały zwołane na wniosek związków zawodowych, które wyrażają sprzeciw wobec braku dialogu w ramach Trójstronnej Komisji ds. Transportu Drogowego.
czytana
9598 razy
Wciąż wiemy, że niewiele wiemy
Wciąż wiemy, że niewiele wiemy
2019-03-05
TLP uczestniczyło w kolejnym spotkaniu dot. brexitu, organizowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się być wyjście Zjednoczonego Królestwa ze struktur UE bez zawarcia porozumienia, tzw. „no deal”. Nie ułatwi to wykonywania przewozów drogowych do/z Zjednoczonego Królestwa i będzie miało ogromny wpływ na gospodarkę całej UE.
czytana
647 razy
Czy jest szansa na uratowanie europejskiego rynku transportowego?
Czy jest szansa na uratowanie europejskiego rynku transportowego?
2019-02-28
Stowarzyszenie Transport i Logistyka Polska na swoim Facebooku odniosło się do materiału opublikowanego przez Rzeczpospolitą odnośnie sojuszu jaki zawiązała Polska wraz z 16 krajami w Radzie UE.
czytana
1691 razy
O zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce - między teorią a praktyką
O zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce - między teorią a praktyką
2019-02-25
Poprzez zaniechania i swoisty opór materii my sami, jako państwo, wpychamy pracowników z Ukrainy w szarą i czarną strefę - powiedział Maciej Wroński z TLP podczas VI Forum Współpracy ZUS.
czytana
1237 razy
Francja: nowe zasady delegowania pracowników
Francja: nowe zasady delegowania pracowników
2019-02-23
Francuskie rozporządzenie nr 2019-116 z 20 lutego br., opublikowane w dzienniku ustaw, stanowi wprowadzenie do francuskiego porządku prawnego zmienionych, europejskich przepisów o delegowaniu pracowników, a konkretnie dyrektywy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług w wersji z 2018 roku. Przepisy rozporządzenia, które stały się prawem, wejdą w życie 30 lipca 2020 roku.
czytana
2485 razy
MiLoG: raz tak, raz inaczej
MiLoG: raz tak, raz inaczej
2019-02-22
Wyrokiem z 16 stycznia br. sąd finansowy dla Berlina-Brandenburgii orzekł, że przepisy ustawy MiLoG o płacy minimalnej mają zastosowanie również do kierowców zatrudnionych w zagranicznych firmach transportowych.
czytana
1521 razy
Walka o niepogłębianie chaosu trwa
Walka o niepogłębianie chaosu trwa
2019-02-13
Kontrowersyjne zmiany przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz powołanie nowej instytucji kontrolnej – Europejskiego Urzędu ds. Pracy, było przedmiotem spotkania TLP z Resortami Infrastruktury oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
czytana
2078 razy
Pojazdy o dmc poniżej 3,5 tony zapłacą za drogi w Niemczech
Pojazdy o dmc poniżej 3,5 tony zapłacą za drogi w Niemczech
2019-02-08
Rzecznik generalny Wahl zaproponował, by Trybunał Sprawiedliwości oddalił skargę Austrii skierowaną przeciwko nowej niemieckiej opłacie za korzystanie z autostrad w sprawie C-591/17 Austria / Niemcy.
czytana
2086 razy
Zawiesić prace nad Pakietem Mobilności - apel TLP
Zawiesić prace nad Pakietem Mobilności - apel TLP
2019-02-06
Transport i Logistyka Polska wystosowało apel w tej sprawie do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.
czytana
1137 razy
500+ i wynagrodzenie kierowcy
500+ i wynagrodzenie kierowcy
2019-02-05
Dieta z tytułu podróży służbowych obniża szanse na świadczenie 500+.
czytana
6187 razy
Unia Europejska - Wielka Brytania i plan awaryjny dla transportu międzynarodowego
Unia Europejska - Wielka Brytania i plan awaryjny dla transportu międzynarodowego
2019-02-02
31 stycznia 2019 r. miało miejsce spotkanie z panią Céline Gauer wicedyrektor Sekretariatu Generalnego Komisji Europejskiej i z towarzyszącymi jej ekspertami. Spotkanie odbyło się w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.
czytana
1962 razy
Konsekwencje Brexitu w wariancie No Deal
Konsekwencje Brexitu w wariancie No Deal
2019-01-28
24 stycznia br. przedstawiciele TLP uczestniczyli w spotkaniu poświęconemu brexitowi w ramach działań prowadzonych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Aktywności mają na celu przygotowanie przedsiębiorców do Brexitu, w szczególności w wariancie no deal.
czytana
1620 razy