REKLAMA

Transport i Logistyka Polska

Partner etransport.pl - Transport i Logistyka Polska

Transport i Logistyka Polska to organizacja pracodawców utworzona 1 sierpnia 2014 r. w Uniejowie. Wśród założycieli było 14 firm transportowo-logistycznych będących uznanymi przedsiębiorcami z punktu widzenia rynku pracy. Każda z nich zatrudnia po kilkuset pracowników i jest liczącym się graczem na rynku TSL. Dziś TLP to ponad 50 wiodących firm zatrudniających łącznie ok. 25 tysięcy pracowników. Działamy, aby chronić, promować i reprezentować transport, spedycję i logistykę, w tym również ekonomiczne i prawne interesy naszych członków – firm transportowo-logistycznych, które są uznanymi przedsiębiorcami z branży TSL.

Chcemy stworzyć zarówno w polskiej, jak i zagranicznej opinii publicznej pozytywny wizerunek polskiego transportu drogowego, wpływać na sytuację i kształt prawny tej branży oraz chronić jej interesy. Jesteśmy po to, aby sektor transportu drogowego rósł w siłę.

Nasza Misja
Transport i Logistyka Polska ma za zadanie ochronę, promowanie i reprezentowanie wspólnych ekonomicznych i prawnych interesów swoich członków oraz tworzenie wśród polskiej i zagranicznej opinii publicznej pozytywnego wizerunku polskiego transportu drogowego.

www.tlp.org.pl

Artykuły partnera

Czy jest szansa na korzystne zmiany dla polskich przewoźników?
Czy jest szansa na korzystne zmiany dla polskich przewoźników?
2019-05-06
Rozmowa z Maciejem Wrońskim, prezesem TLP.
czytana
1589 razy
Te przepisy uderzą w polskich przedsiębiorców
Te przepisy uderzą w polskich przedsiębiorców
2019-03-26
Umiarkowane zadowolenie po oficjalnym komunikacie dotyczącym zasad przyjętych w wypracowanym kompromisie w sprawie ZMIAN W KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO było niestety przedwczesne.
czytana
6260 razy
Polska branża transportowa nie zgadza się na ograniczenie podstawowych wolności
Polska branża transportowa nie zgadza się na ograniczenie podstawowych wolności
2019-03-22
Transport i Logistyka Polska jest zaniepokojona przebiegiem prac nad Pakietem Mobilności w Parlamencie Europejskim, dlatego dzisiaj został rozesłany bezpośredni apel do każdego z posłów PE.
czytana
2437 razy
Mniej rewolucji w ubezpieczeniach kierowców w UE?
Mniej rewolucji w ubezpieczeniach kierowców w UE?
2019-03-20
Zgodnie z oficjalnym komunikatem, po 18 miesiącach prac nad zmianami w europejskich przepisach dotyczących koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych nie zmieniono zasady, zgodnie z którą pracownik mobilny-delegowany pozostaje w systemie ubezpieczeń społecznych kraju siedziby pracodawcy.
czytana
787 razy
A1 dla osób posiadających Kartę Polaka
A1 dla osób posiadających Kartę Polaka
2019-03-16
Po licznych interwencjach i dwustronnych rozmowach z MRPiPS oraz ZUS przynajmniej ta sprawa została rozwiązana.
czytana
1237 razy
Przewoźnicy zatęsknią za delegowaniem
Przewoźnicy zatęsknią za delegowaniem
2019-03-07
Takie słowa padły z ust jednego z ekspertów podczas dyskusji o Pakiecie Mobilności i o innych unijnych inicjatywach. I wszystko wskazuje na to, że słowa te mogą się spełnić.
czytana
5520 razy
Kierowcy zawodowi z płacą minimalną rzędu 3500 - 4500 złotych?
Kierowcy zawodowi z płacą minimalną rzędu 3500 - 4500 złotych?
2019-03-06
1 marca br. przedstawiciele TLP spotkali się ze związkami zawodowymi podczas Zespołu ds. Prawa Pracy Rady Dialogu Społecznego. Obrady zostały zwołane na wniosek związków zawodowych, które wyrażają sprzeciw wobec braku dialogu w ramach Trójstronnej Komisji ds. Transportu Drogowego.
czytana
10179 razy
Wciąż wiemy, że niewiele wiemy
Wciąż wiemy, że niewiele wiemy
2019-03-05
TLP uczestniczyło w kolejnym spotkaniu dot. brexitu, organizowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się być wyjście Zjednoczonego Królestwa ze struktur UE bez zawarcia porozumienia, tzw. „no deal”. Nie ułatwi to wykonywania przewozów drogowych do/z Zjednoczonego Królestwa i będzie miało ogromny wpływ na gospodarkę całej UE.
czytana
915 razy
Czy jest szansa na uratowanie europejskiego rynku transportowego?
Czy jest szansa na uratowanie europejskiego rynku transportowego?
2019-02-28
Stowarzyszenie Transport i Logistyka Polska na swoim Facebooku odniosło się do materiału opublikowanego przez Rzeczpospolitą odnośnie sojuszu jaki zawiązała Polska wraz z 16 krajami w Radzie UE.
czytana
1943 razy
O zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce - między teorią a praktyką
O zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce - między teorią a praktyką
2019-02-25
Poprzez zaniechania i swoisty opór materii my sami, jako państwo, wpychamy pracowników z Ukrainy w szarą i czarną strefę - powiedział Maciej Wroński z TLP podczas VI Forum Współpracy ZUS.
czytana
1488 razy
Francja: nowe zasady delegowania pracowników
Francja: nowe zasady delegowania pracowników
2019-02-23
Francuskie rozporządzenie nr 2019-116 z 20 lutego br., opublikowane w dzienniku ustaw, stanowi wprowadzenie do francuskiego porządku prawnego zmienionych, europejskich przepisów o delegowaniu pracowników, a konkretnie dyrektywy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług w wersji z 2018 roku. Przepisy rozporządzenia, które stały się prawem, wejdą w życie 30 lipca 2020 roku.
czytana
2771 razy
MiLoG: raz tak, raz inaczej
MiLoG: raz tak, raz inaczej
2019-02-22
Wyrokiem z 16 stycznia br. sąd finansowy dla Berlina-Brandenburgii orzekł, że przepisy ustawy MiLoG o płacy minimalnej mają zastosowanie również do kierowców zatrudnionych w zagranicznych firmach transportowych.
czytana
1747 razy
Walka o niepogłębianie chaosu trwa
Walka o niepogłębianie chaosu trwa
2019-02-13
Kontrowersyjne zmiany przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz powołanie nowej instytucji kontrolnej – Europejskiego Urzędu ds. Pracy, było przedmiotem spotkania TLP z Resortami Infrastruktury oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
czytana
2247 razy
Pojazdy o dmc poniżej 3,5 tony zapłacą za drogi w Niemczech
Pojazdy o dmc poniżej 3,5 tony zapłacą za drogi w Niemczech
2019-02-08
Rzecznik generalny Wahl zaproponował, by Trybunał Sprawiedliwości oddalił skargę Austrii skierowaną przeciwko nowej niemieckiej opłacie za korzystanie z autostrad w sprawie C-591/17 Austria / Niemcy.
czytana
2264 razy
Zawiesić prace nad Pakietem Mobilności - apel TLP
Zawiesić prace nad Pakietem Mobilności - apel TLP
2019-02-06
Transport i Logistyka Polska wystosowało apel w tej sprawie do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.
czytana
1333 razy