REKLAMA

Transport i Logistyka Polska

Partner etransport.pl - Transport i Logistyka Polska

Transport i Logistyka Polska to organizacja pracodawców utworzona 1 sierpnia 2014 r. w Uniejowie. Wśród założycieli było 14 firm transportowo-logistycznych będących uznanymi przedsiębiorcami z punktu widzenia rynku pracy. Każda z nich zatrudnia po kilkuset pracowników i jest liczącym się graczem na rynku TSL. Dziś TLP to ponad 50 wiodących firm zatrudniających łącznie ok. 25 tysięcy pracowników. Działamy, aby chronić, promować i reprezentować transport, spedycję i logistykę, w tym również ekonomiczne i prawne interesy naszych członków – firm transportowo-logistycznych, które są uznanymi przedsiębiorcami z branży TSL.

Chcemy stworzyć zarówno w polskiej, jak i zagranicznej opinii publicznej pozytywny wizerunek polskiego transportu drogowego, wpływać na sytuację i kształt prawny tej branży oraz chronić jej interesy. Jesteśmy po to, aby sektor transportu drogowego rósł w siłę.

Nasza Misja
Transport i Logistyka Polska ma za zadanie ochronę, promowanie i reprezentowanie wspólnych ekonomicznych i prawnych interesów swoich członków oraz tworzenie wśród polskiej i zagranicznej opinii publicznej pozytywnego wizerunku polskiego transportu drogowego.

www.tlp.org.pl

Artykuły partnera

Duńskim zakazom mówimy stanowcze NIE!
Duńskim zakazom mówimy stanowcze NIE!
2018-06-17
Polski transport co chwilę musi bronić się na innym froncie. Tym razem Duńczycy postanowili utrudnić życie nie tylko firmom transportowym, ale przede wszystkim kierowcom wprowadzając od 1 lipca 2018 r. absurdalny zakaz pozostawiania pojazdów na parkingach powyżej 25h.
czytana
2835 razy
Unia mówi nie dla europejskiego transportu
Unia mówi 'nie' dla europejskiego transportu
2018-06-14
14 czerwca br., na wniosek części europosłów odbyło się głosowanie w Parlamencie Europejskim nad przyszłością transportu międzynarodowego. Wywieśmy czarne flagi. Unia Europejska mówi „nie” najbardziej europejskiej branży.
czytana
3288 razy
Pat w Radzie UE- nie ma porozumienia dotyczącego wyłączenia transportu z delegowania
Pat w Radzie UE- nie ma porozumienia dotyczącego wyłączenia transportu z delegowania
2018-06-08
Należy rzucać pomosty ponad granicami, bo tego oczekuje rynek – głos Finlandii mocno wybrzmiał podczas dzisiejszych obrad Rady UE. Finlandia obejmie prezydencję UE w II połowie 2019 roku.
czytana
1205 razy
Nowy urząd do spraw pracy ma uzdrowić mobilność pracowników?
Nowy urząd do spraw pracy ma uzdrowić mobilność pracowników?
2018-06-06
Będzie on odpowiadał za komunikowanie, by europejskie normy w zakresie mobilności pracy były stosowane w uczciwy, prosty i efektywny sposób.
czytana
583 razy
Wielki brat na Węgrzech
Wielki brat na Węgrzech
2018-06-06
1 czerwca br. na Węgrzech uruchomiono funkcję automatycznego nakładania kar (opłaty dodatkowej) za przekroczenie nacisku osi pojazdu lub jego masy, bez zatrzymania pojazdu. Jest to element działającego od 2017 r. krajowego systemu pomiaru nacisku na oś (TSM).
czytana
4563 razy
Francja: indywidualne książeczki kontrolne dla pojazdów do 3,5 dmc
Francja: indywidualne książeczki kontrolne dla pojazdów do 3,5 dmc
2018-05-24
17 maja br. uległo zmianie francuskie zarządzenie z 20 lipca 1998 r. w sprawie harmonogramu usług oraz indywidualnej książeczki kontrolnej w transporcie drogowym towarów.
czytana
1466 razy
Wszyscy stoimy za przewoźnikami!
Wszyscy stoimy za przewoźnikami!
2018-05-17
Tak bułgarski Minister Transportu Ivaylo Moskovski skwitował 15 maja na międzynarodowej konferencji transportowej stanowisko Prezydencji bułgarskiej w sprawie Pakietu Mobilności.
czytana
2007 razy
Czy będzie europejska płaca minimalna?
Czy będzie europejska płaca minimalna?
2018-05-15
Uczciwe płace, podwyżki, dumping socjalny – to główne tematy spotkania liderów związków zawodowych z państw Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się 10-11 maja br. w Budapeszcie.
czytana
2183 razy
Model delegowania pracowników, w ocenie KE, miał i ma  zastosowanie do branży transportu
Model delegowania pracowników, w ocenie KE, miał i ma zastosowanie do branży transportu
2018-05-14
Komisja UE ds. Transportu Violeta Bulc odpowiedziała na apel partnerskiej organizacji TLP z Sojuszu na Rzecz Przyszłości Transportu w sprawie Pakietu Mobilności.
czytana
968 razy
Opinia Komisji Zatrudnienia PE w zakresie dostępu do zawodu i rynku przewoźnika drogowego
Opinia Komisji Zatrudnienia PE w zakresie dostępu do zawodu i rynku przewoźnika drogowego
2018-05-09
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego zaopiniowała kolejne przepisy Pakietu Mobilności. Tym razem propozycje Komisji dotyczą zmian w rozporządzeniach WE/1071/2009 i WE/1072/2009 określających odpowiednio dostęp do zawodu przewoźnika drogowego oraz do rynku przewozów rzeczy.
czytana
780 razy
Kolejne postulaty Komisji Parlamentu Europejskiego utrudnią pracę przewozową na unijnym rynku
Kolejne postulaty Komisji Parlamentu Europejskiego utrudnią pracę przewozową na unijnym rynku
2018-05-08
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego zajęła także stanowisko wobec zaproponowanych w Pakiecie Mobilności zmian przepisów rozporządzeń WE/561/2006 i EU/165/2014. .
czytana
2017 razy
Od maja obowiązują nowe zasady wydawania zaświadczeń A1 przez ZUS
Od maja obowiązują nowe zasady wydawania zaświadczeń A1 przez ZUS
2018-05-07
Według tych ustaleń będą rozpatrywane zarówno nowe wnioski o wydanie tego dokumentu, jak i nie rozpatrzone do tej pory wnioski złożone wcześniej.
czytana
1832 razy
Bitwa o delegowanie przegrana
Bitwa o delegowanie przegrana
2018-04-26
38 głosami za, przy 14 głosach sprzeciwu i 2 wstrzymujących się Komitet ds. Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego przyjął wynik negocjacji ws. delegowania pracowników, czyli kompromis wypracowany w ramach tzw. trilogu (międzyinstytucjonalnych negocjacji między Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim a Radą UE).
czytana
3511 razy
Czy wkrótce zwiększą się obowiązki przewoźników pojazdów do 3,5 DMC?
Czy wkrótce zwiększą się obowiązki przewoźników pojazdów do 3,5 DMC?
2018-04-20
Poseł francuski Damien Pichereau, który wypracowuje stanowisko Francji odnośnie Pakietu Mobilności kontynuuje prace. Złoży na ręce francuskiej Minister Transportu propozycje konkretnych zmian w prawie, które tworzyłyby nową przestrzeń prawną i faktyczną dla tej kategorii transportu.
czytana
2428 razy
Wkrótce nowe utrudnienia we Francji? Tym razem kontrole graniczne
Wkrótce nowe utrudnienia we Francji? Tym razem kontrole graniczne
2018-04-18
Francuskie organizacje przewoźników informują, że tamtejsze ministerstwo spraw wewnętrznych planuje czasowe przywrócenie kontroli na granicach Francji w okresie od 1 maja do 31 październik 2018 r. Jako uzasadnienie powoływane jest zwiększenie zagrożenia zamachami terrorystycznymi.
czytana
2636 razy