Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Transport i Logistyka Polska

Zaburzenia na rynku paliw - apel branży transportowej o pilną interwencję rządu

Utworzona: 2023-09-01


Koszty paliw są jednym z najważniejszych składowych kosztów firm transportowych, a wszelkie wahania w tym zakresie wpływają nie tylko na opłacalność usług, ale również na rentowność przedsiębiorstw.

Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska, z niepokojem obserwuje zaburzenia na rynku paliw, stąd apel do Prezesa Rady Ministrów oraz kluczowych członków rządu o pilną interwencję. Jej celem powinno być wprowadzenie mechanizmów osłonowych dla polskich przewoźników.

Przedstawiciele branży transportowej dostrzegają dwa kluczowe zjawiska – brak możliwości hurtowego zakupu niezakontraktowanego oleju napędowego, a także wzrost cen o ponad 60 groszy na litrze dostępnego jeszcze na rynku hurtowym oleju napędowego. Jak tłumaczy TLP, konsekwencją tej sytuacji jest brak możliwości skorzystania przez przewoźników z tzw. opcji paliwowych zawartych w kontraktach długoterminowych, gdyż odnoszą się one tylko do ceny bazowej SPOT, która jest obecnie nierynkowo zawyżona. Przewoźnicy stają więc przed dylematem kontynuowania świadczenia usług i generowania ujemnej marży w nadziei na poprawę sytuacji lub zerwania kontraktu i zapłaty wysokich kar umownych.

Związek Pracodawców głęboko wierzy, że polski rząd nie pozostanie głuchy na apel branży, która generuje kilka procent PKB i zbudowała silną pozycję w UE. Tym bardziej, że ma w swoich rękach wszelkie narzędzia wpływu na rynek paliw, mogąc skutecznie przeciwdziałać jego zaburzeniom.Źródło: Transport i Logistyka Polska
Do ulubionych Transport i Logistyka Polska
FIRMOWY SPOTLIGHT
Euroma Maciej Działoszyński


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels