Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

Rekrutują z Dalekiego Wschodu, pomagają w zdobyciu uprawnień

Utworzona: 2023-05-28


W czasach dramatycznego niedoboru kierowców zawodowych - w Polsce i całej Unii Europejskiej - firmy transportowe otworzyły się na współpracę z cudzoziemcami nie tylko z Ukrainy czy Białorusi, ale i odleglejszych zakątków świata. Wyspecjalizowane podmioty pomagają polskim firmom w pozyskiwaniu kierowców np. z Indii czy Nepalu.

Polscy kierowcy to grupa zawodowa, która się starzeje, a młodzi ludzie z kraju nad Wisłą i Odrą nie garną się za kółko ciężarówek - wybierają pracę lżejszą i taką, która nie łączy się z długimi nieobecnościami w domu. Trudno ich zachęcić nawet wysokimi zarobkami oferowanymi przez pracodawców, co dotyczy zwłaszcza pracy w transporcie międzynarodowym. Z drugiej strony "wysokie wynagrodzenie" to pojęcie względne - każdy ma poprzeczkę oczekiwań finansowych ustawioną na swoim własnym poziomie.

Zmieniła się perspektywa, a droga do Polski wydłużyła

W dobie znacznego niedoboru kierowców zawodowych nie tylko w Polsce, ale i całej Unii Europejskiej, firmy transportowe otworzyły się na współpracę z cudzoziemcami. Pracę kierowców u polskich przewoźników podjęło wielu mieszkańców krajów wschodniej Europy, m.in. Ukraińców, Białorusinów, czy Gruzinów. Niestety, z ich pomocą nie udało się całkowicie zapełnić luki kadrowej w rodzimych firmach transportu drogowego. Polscy przewoźnicy zmienili więc perspektywę i dostrzegli możliwość zatrudniania pracowników z odleglejszych zakątków świata, a mianowicie państw azjatyckich, czyli np. Indii, Filipin czy Nepalu. Pozyskanie odpowiednich kandydatów oraz dopełnienie wszystkich formalności natury administracyjnej jest jednak dla pojedynczego przedsiębiorcy zadaniem bardzo trudnym. W sukurs polskim przewoźnikom przychodzą wyspecjalizowane podmioty.

Kompleksowa obsługa, profesjonalne wsparcie

Wspólne działania na polu rekrutacji kierowców z Azji i profesjonalnego przygotowania ich do pracy w europejskim transporcie drogowym podjęły spółka Forward Academy oraz Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych z siedzibą w Gdyni. Pierwszy z podmiotów znajduje w egzotycznych dla nas krajach kierowców z doświadczeniem zawodowym, które jest weryfikowane na podstawie przedłożonych przez nich dokumentów, wideorozmowy z kandydatem do pracy w Polsce, a poźniej ugruntowywane podczas szkolenia. Firma dysponuje bogatą i stale powiększaną bazą z „CV-kami” kierowców, dzięki czemu chce precyzyjnie odpowiadać na potrzeby rodzimych przewoźników.

W zgodzie z zasadami ecodrivingu i przepisami socjalnymi

Po zawarciu umowy z przedsiębiorcą transportowym rozpoczyna się rekrutacja, zgodnie z wymaganiami klienta. Po akceptacji przedstawionych kandydatów przez właściciela firmy, Forward Academy przystępuje do weryfikacji i szkolenia przyszłych pracowników jeszcze w ich miejscu zamieszkania. Równie ważne bowiem, jak dopięcie formalności prawno-administracyjnych jest przygotowanie cudzoziemców do jazdy w europejskich realiach transportowych. Kandydaci z Azji, pod okiem doświadczonych instruktorów Forward Academy, nie tylko poznają optymalną technikę jazdy z uwzględnieniem reguł ecodrivingu, ale również zgłębiają tajniki ustawy o czasie pracy kierowców. W końcowym etapie prezentują swoje umiejętności na torze oraz podczas jazdy w mieście, a zwieńczeniem szkolenia jest egzamin.

"Papierologia" - diabeł tkwi w szczegółach, ale nie taki straszny

Osiągnięcie pozytywnego wyniku egzaminu przez kandydatów rozpoczyna procedurę wizową. Forward Academy koordynuje również i ten etap - dostarcza każdemu z kandydatów komplet dokumentów, a następnie przeprowadza przez proces weryfikacji wniosku wizowego (staranne ich wypełnienie maksymalizuje szansę otrzymania dokumentu). Firma zapewnia, że na otrzymanie decyzji wizowej czeka się nie dłużej niż około dwa tygodnie.

Dłużej trwa uzyskanie uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu kierowcy, w czym przewoźnik także może otrzymać wsparcie. I tu jest pole do działania PSPD z Gdyni, które od dawna realizuje szkolenia dla kierowców, zna procedury jak własną kieszeń i wie jakie dokumenty są wymagane. W ciągu ok. dwóch miesięcy oczekiwania na ich komplet, kierowca ma czas poznać specyfikę firmy i może się angażować w jej funkcjonowanie na innych polach niż prowadzenie pojazdu. Po otrzymaniu uprawnień, jeżdżąc w podwójnej obsadzie z doświadczonym kolegą po fachu, kierowca może poznać tajniki pracy w transporcie drogowym w realiach polskich i zagranicznych. A później przychodzi czas na pierwszą samodzielną trasę po Europie.
Do ulubionych Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych
FIRMOWY SPOTLIGHT
TRONIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels