Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Kiedy wspólnik spółki z o.o. ponosi odpowiedzialność?

Utworzona: 2023-03-02


Istnieją pewne wyjątki od przyjętej w przepisach ogólnej zasady, że wspólnik spółki z o.o. nie odpowiada za jej zobowiązania.

Odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania spółki całym swoim majątkiem ponosi spółka z o.o., będąca spółką kapitałową i mająca osobowość prawną. Wyłączenie odpowiedzialności wspólników przesądza o atrakcyjności tej formy prawnej i jej przewadze nad jednoosobową działalnością gospodarczą, gdzie przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem.

Na wspólnikach spółki z o.o. ciąży przede wszystkim, co podkreśla również literatura, ryzyko gospodarcze związane z wniesionymi do spółki wkładami. Wkłady wniesione przez wspólników do spółki odseparowuje się od ich majątku osobistego, dokonując rozdzielenia na dwie odrębne masy majątkowe. Wierzyciele spółki z o.o., w związku z zasadą nieodpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, nie mogą sięgać do ich majątku osobistego w celu uzyskania zaspokojenia swoich roszczeń.

W przepisach przewidziano jednak wyjątki od podstawowej zasady wyrażonej w art. 151 § 4 KSH. W niektórych sytuacjach odpowiedzialność osobista wspólników spółki z o.o. nie zostanie tym samym wyłączona. Są to m.in. sytuacje, gdy mamy do czynienia z :

➡️ spółką kapitałową w organizacji (stan przed wpisaniem spółki do rejestru),
➡️ odpowiedzialnością wspólnika wobec spółki, w związku z przeszacowaniem wartości wniesionego wkładu niepieniężnego,
➡️ członkiem zarządu, będącym jednocześnie wspólnikiem.

Szczegółowe omówienie wyjątków 📌

Źródło: Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
Do ulubionych Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels