Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Chciałbyś prowadzić firmę transportową? Sprawdź, co jest potrzebne

Utworzona: 2023-01-30


Wykonywanie zawodu przewoźnika wiąże się z koniecznością spełnienia sporej liczby wymogów, w tym m.in.: uzyskania licencji wspólnotowej, na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy i osób, czy też certyfikatu kompetencji zawodowych.

Pomimo wielu trudności, z jakimi branża transportowa musiała się mierzyć w ostatnich latach, w dalszym ciągu jest to sektor, który regularnie się rozwija. Wiele osób jest zainteresowanych otwarciem własnej firmy w tym roku. Warto jednak mieć na uwadze, że otworzenie własnej firmy, tym bardziej transportowej to proces, do którego należy się odpowiednio przygotować, bo poza kwestiami takimi jak wybór formy prawnej, czy formy opodatkowania, przepisy nakładają na przewoźników drogowych obowiązek legitymowania się określonymi zezwoleniami. Co zatem jest potrzebne do prowadzenia firmy transportowej w Polsce?

Krok 1: Firma transportowa do 3,5 tony czy powyżej 3,5 tony?

Na początku powinniśmy określić, czy będzie to firma transportowa wykonująca przewozy drogowe pojazdami do 3,5 tony czy powyżej 3,5 tony. Warto pamiętać, że od maja 2022 roku przewoźnicy, którzy chcą zajmować się transportem towarów, od 2,5 tony do 3,5 tony, na obszarze Unii Europejskiej, muszą legitymować się na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencją wspólnotową. Wiąże się to nie tylko z dodatkowymi formalnościami, ale i kosztami. Obowiązek ten nie dotyczy natomiast przewoźników, którzy wykonują wyłącznie krajowy transport drogowy rzeczy pojazdami lub zespołami pojazdów od 2,5 do 3,5 tony bądź przewóz osób samochodami o takiej DMC.

Krok 2: Forma prawna

W naszym kraju działalność gospodarczą można prowadzić w formie: jednoosobowej działalności gospodarczej, którą rejestruje się w CEIDG, spółki cywilnej lub spółki prawa handlowego (osobowej lub kapitałowej). Warto pamiętać, że wybór formy prawnej to jedna z najważniejszych decyzji, jaką przyjdzie podjąć na etapie zakładania firmy transportowej. W dużej mierze to właśnie ona przesądzi o sposobie funkcjonowania w obrocie, a także prawach i obowiązkach nakładanych przepisami prawa.

Krok 3: Forma opodatkowania

W rozważaniach nad własną firmą transportową należy zastanowić się ponadto nad optymalną formą opodatkowania. Do wyboru są trzy:
Skala podatkowa, czyli zasady ogólne (stawka podatku w zależności od dochodów wynosi 12% – do 120 tys. zł lub 32%, możliwość odliczania od przychodów kosztów uzyskania przychodu, możliwość uwzględniania kwoty wolnej od podatku i kwoty zmniejszającej podatek, składka zdrowotna w wysokości 9% dochodu, bez możliwości dokonywania jej odliczenia od 2022 r.)
Podatek liniowy (stała stawka podatku w wysokości 19%, niezależnie od uzyskiwanych dochodów, składka zdrowotna w wysokości 4,9% dochodu z możliwością jej częściowego odliczenia w skali roku w wysokości 10 200 zł, brak możliwości stosowania kwoty wolnej od podatku)
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (dla działalności transportowej ze stawką 5,5% lub 8,5%, opodatkowanie przychodów – brak możliwości odliczania od przychodów kosztów uzyskania przychodu, składka zdrowotna w trzech wysokościach, uzależnionych od rocznych przychodów, z możliwością jej odliczenia w wysokości 50% zapłaconych w danym roku składek).

Formę opodatkowania można zmieniać raz do roku. Jej wybór powinien zostać uwarunkowany od dochodów (przychodów), celów, jakie zamierzają osiągnąć przedsiębiorcy oraz perspektyw rozwoju.

Krok 4: PKD dla firmy transportowej

To kod, który określa obszar działalności firmy (w tym przypadku działalność związana z transportem drogowym). Jego wskazanie jest obowiązkowe, jednakże robi się to głównie w celach statystycznych. Numer PKD wraz z rozwojem firmy można zmieniać i rozszerzać.

Podstawowym kodem PKD dla firmy transportowej jest kod 49.41.Z „Transport drogowy towarów”. Podklasa ta obejmuje przewozy towarów realizowane środkami transportu drogowego przystosowanymi do przewozu:
✅ dłużyc,
✅ inwentarza żywego,
✅ towarów zamrożonych lub schłodzonych,
✅ towarów ciężkich,
✅ towarów masowych, włączając transport cysternami mleka z gospodarstw rolnych,
✅ samochodów,
✅ odpadów i materiałów wtórnych, z wyłączeniem ich zbierania i usuwania,
✅ wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,
✅ transport towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta.

Krok 5: Podatek VAT

Czy prowadzenie firmy transportowej zawsze oznacza konieczność opłacania podatku VAT?
Ustawa o VAT w art. 113 ust. 1 wprowadza zwolnienie podmiotowe, polegające na zwolnieniu od tego podatku sprzedaży dokonywanej przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł.

Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku, a ponadto:
1. Wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;
a. sprzedaży na odległość towarów importowanych, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;
2. Odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
a. transakcji związanych z nieruchomościami,
b. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
c. usług ubezpieczeniowych
Jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych.
3. Odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Pozostaje jeszcze krok 6: certyfikaty, licencje i zezwolenia, krok 7: zdolność finansowa, krok 8: baza eksploatacyjna, krok 9: dobra reputacja. O tych aspektach dowiedzie się z materiału eksperckiego przygotowanego przez Kancelarię Transportową Legaltrans ➡ KLIK

Autor: Kancelaria Transportowa Legaltrans
Do ulubionych Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
FIRMOWY SPOTLIGHT
TRONIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels