Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Odmowa przyjęcia towaru przez odbiorcę – co mówi Konwencja CMR?
Utworzona: 2022-08-30

Każda umowa przewozu polega na przewiezieniu określonego towaru od nadawcy do odbiorcy. Nie są jednak rzadkością sytuacje, w których odbiorca finalnie odmawia przyjęcia przesyłki. Jak powinien zachować się w takiej sytuacji przewoźnik? Jakie przysługują mu środki?

REKLAMA

Komu przysługuje prawo do rozporządzania towarem?

Aby odpowiedzieć na pytanie, jak powinien postępować przewoźnik w przypadku spotkania się z odmową przyjęcia towaru przez odbiorcę, konieczne jest ustalenie, komu przysługuje prawo do rozporządzania towarem.

Kwestię tę reguluje art. 12 ust. 1, zgodnie z którego treścią nadawca ma prawo rozporządzać towarem, a w szczególności zażądać od przewoźnika:
 • wstrzymania przewozu,
 • zmiany miejsca przewidzianego dla wydania towaru albo
 • wydania go odbiorcy innemu niż wskazany w liście przewozowym.

 • Jego prawo do rozporządzania przesyłką wygasa z chwilą, kiedy drugi egzemplarz listu przewozowego został wydany odbiorcy lub kiedy odbiorca zażądał od przewoźnika wydania za pokwitowaniem drugiego egzemplarza listu przewozowego oraz towaru.

  List przewozowy – rezygnacja z przyjęcia towaru

  Od tej chwili przewoźnik powinien stosować się do zaleceń odbiorcy (art. 12 ust. 2). Przepis mówi wprawdzie tylko o wydaniu listu przewozowego, to jednak należy rozumieć to również jako jednoczesne wydanie towaru.

  Odbiorca może zrezygnować z przyjęcia towaru nie tylko po jego dostarczeniu we wskazane miejsce, ale i w trakcie trwania przewozu. W każdym z tych przypadków, jeśli nie doszło jeszcze do wydania listu przewozowego, o dalszym losie przesyłki powinien zadecydować nadawca.

  Obowiązek uzyskania instrukcji od nadawcy

  W razie wystąpienia przeszkód w wykonaniu umowy przewozu zgodnie z ustalonymi warunkami, przewoźnik ma obowiązek zwrócić się do nadawcy o wydanie instrukcji, co wynika bezpośrednio z treści art. 14 ust. 1.

  Przepis ten wskazuje, że jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny wykonanie umowy przewozu na warunkach podanych w liście przewozowym jest lub staje się niemożliwe przed przybyciem towaru do miejsca przewidzianego dla jego wydania, przewoźnik jest zobowiązany zażądać instrukcji od osoby uprawnionej do rozporządzania towarem.

  W praktyce często zdarza się, że instrukcje nie nadchodzą natychmiast, co zmusza przewoźnika do długiego oczekiwania na uzyskanie stosownych zaleceń. W takich sytuacjach z pomocą przychodzi art. 14 ust. 2, zezwalający przewoźnikowi na podjęcie środków, które wydają mu się najlepsze w interesie osoby uprawnionej do rozporządzania towarem.

  Na temat ⏭️ Rozporządzania towarem – odmowy przyjęcia oraz ⏭️ Specjalnych uprawnień przewoźnika na wypadek braku instrukcji PRZECZYTASZ TUTAJ

  Autor: Kancelaria Transportowa Legaltrans
  Do ulubionych Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
  REKLAMA
  PREZENTACJA FIRMY
  STALSPEED


  NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

  NASZE WYWIADY

  OPINIE

  NASZE RELACJE

  REKLAMA
  Photo by Josh Hild from Pexels