Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Zmiana wysokości diety
Utworzona: 2022-08-15

Opublikowane 13 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmienia rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

REKLAMA

Nowa kwota diety

Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i obecnie wynosi 30 zł za dobę podróży. Po zmianie kwota ta zostanie zwiększona do 38 zł za dobę.

Zmiana dotyczy tylko podróży krajowej

Podróż krajowa to podróż wykonywana na obszarze Polski. Zwyczajowo nazywa się ją delegacją. Jednak nie każdy przejazd wykonany w Polsce jest podróżą służbową. Dla kierowców stworzono odrębną definicję tej podróży. Podróż służbowa kierowcy to każde zadanie służbowe w ramach krajowych przewozów drogowych polegające na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy przewozu drogowego poza miejscowość, w której siedzibę ma pracodawca, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki, oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały lub wyjazdu poza te miejscowości w celu wykonania przewozu drogowego. Natomiast realizacja zadań służbowych w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie może być uznana za przebywanie w podróży służbowej. Za przejazd po Polsce, który jest częścią przewozu międzynarodowego, kierowcy nie należy się więc dieta i ryczałt noclegowy.

📌Oprócz diety wzrośnie ryczałt za nocleg i ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów komunikacją miejscową
📌Kiedy zmieni się wysokość diety i ryczałtu za nocleg?
📌 Czy zmiana wysokości diety spowoduje konieczność aneksowania umów o pracę lub regulaminów?

O tym wszystkim przeczytacie na stronie Kancelaria Transportowa Legaltrans.
https://kt-legaltrans.pl/zmiana-wysokosci-diety/Do ulubionych Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
REKLAMA
PREZENTACJA FIRMY
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels