Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Nowe uprawnienia kierowców podczas kontroli drogowej
Utworzona: 2022-06-11

Ustawa o transporcie drogowym w art. 87 zawiera szczegółową listę dokumentów, jakie podczas kontroli drogowej kierujący jest zobowiązany posiadać w pojeździe oraz okazywać na żądanie właściwego organu.

REKLAMA
Od 1 marca 2022 roku w życie wszedł dodany do tego przepisu ust. 6, który przyznał kierowcom nowe uprawnienie – możliwość wykonania telefonu do firmy bezpośrednio w trakcie samej kontroli.

Do dokumentów tych należy w szczególności karta kierowcy, wykresówki, zapisy odręczne i wydruki z tachografu, zaświadczenie wystawione przed rozpoczęciem przewozu drogowego, zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wypisy z licencji krajowej i wspólnotowej, dokumenty związane z przewożonym ładunkiem.

    Kontrola drogowa — nowe uprawnienie nie dotyczy wszystkich rodzajów dokumentów

Z treści powyższego przepisu wynika, że mimo możliwości dosłania, bezpośrednio podczas kontroli drogowej, pewnych dowodów na przykład e-mailem, nie wszystkie dokumenty będą mogły zostać przedstawione w ten sposób.

Nowe uprawnienie pozostaje bez wpływu na treść art. 87, który wskazuje, jakie dokumenty muszą znajdować się w pojeździe podczas każdego przewozu. W przypadku ich braku odpowiedzialność spoczywa na kierowcy i firmie transportowej.

    Kontakt z pracodawcą podczas kontroli drogowej

Dopuszczenie kontaktu telefonicznego z pracodawcą lub osobą zarządzającą transportem należy niewątpliwie do znaczących zmian w przewozach drogowych. Do tej pory nie było to w ogóle możliwe, a często także definitywnie zabraniane przez same służby kontrolne. W trakcie kontroli wyłącznymi dowodami pozostawała dokumentacja zgromadzona w pojeździe oraz pomocniczo wyjaśnienia składane przez kierowcę.

Przypomnijmy również, że na terytorium RP do kontroli dokumentów, o których mowa w art. 87, są upoważnieni: funkcjonariusze Policji, Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej oraz inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. W określonych w ustawie przypadkach kontrolę przeprowadzić mogą także upoważnieni pracownicy zarządców dróg publicznych, inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy oraz strażnicy straży gminnych.

Źródło: Kancelaria Transportowa Legaltrans
Do ulubionych Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
PREZENTACJA FIRMY
superTrans Myjnie samochodowe


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels