Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Zmiany w wynagradzaniu kierowców i obniżenie składek. Minister odpowiada na apel

Utworzona: 2024-06-18

W przesłanym piśmie minister informuje, że zwrócił się do Pani Agnieszki Dziemianowicz-Bąk Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o akceptację rozwiązań prawnych w zakresie postulowanego przez branżę transportową, tymczasowego zmniejszenia obciążeń z tytułu odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe.

Powyższa propozycja jest obecnie wypracowywana w ramach odpowiedzi na postulaty branży transportowej, zgłoszone w toku konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (…) i polega na wprowadzeniu przepisów epizodycznych dotyczących zasad wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe.

Podstawowym celem ww. projektu zmiany ustawy o transporcie drogowym jest przede wszystkim, oczekiwane przez przewoźników drogowych, zwiększenie efektywności wykonywania kontroli podmiotów uczestniczących w przewozach drogowych oraz wzmocnienie egzekucji przepisów prawa dotyczących wykonywania przewozu drogowego rzeczy przez podmioty uprawnione.

Zgodnie z projektowaną regulacją podmiot wykonujący inne czynności związane z przewozem drogowym jako spedytor, nadawca lub podwykonawca tych podmiotów przed zleceniem przewozu drogowego będzie obowiązany do sprawdzenia posiadania przez podmiot, któremu zamierza zlecić przewóz drogowy wymaganych dokumentów uprawniających do wykonania danego rodzaju przewozu drogowego rzeczy oraz dokumentów związanych z przewożonym ładunkiem. Przepisy te mają przede wszystkim na celu walkę z nadwyżką podaży nad popytem, a także zatorami płatniczymi w transporcie drogowym (…).

Odpowiedź ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka na pismo prezesów ZMPD i TLP

Źródło: ZMPD
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels