Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Dopuszczenie nastolatków do prowadzenia ciężarówek wiąże się z poważnym ryzykiem

Utworzona: 2024-02-25


Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) wzywa Parlament Europejski do odrzucenia propozycji dopuszczenia 17-latków do prowadzenia pojazdów ciężarowych oraz nieobniżenia minimalnego wieku dla kierowców autobusów.

W związku ze zbliżającą się debatą i głosowaniem w Parlamencie Europejskim w sprawie zmian w przepisach dotyczących praw jazdy w UE, ETF wyraża swoje obawy dotyczące propozycji obniżenia minimalnego wieku uzyskiwania prawa jazdy na samochody ciężarowe i autobusy. W grudniu ubiegłego roku komisja TRAN poparła wniosek Komisji Europejskiej dotyczący dopuszczenia 17-latków, którzy zdali egzamin do prowadzenia pojazdów ciężarowych z opiekunem.

Europejska Federacja Pracowników Transportu podkreśla, że zmiany w prawach jazdy zaostrzą podstawowe problemy i tak już podupadającego sektora. Jak podkreślono w poprzednim wspólnym oświadczeniu ETF, ETSC, ECF i FEVR, dane płynące z krajów, które już na to zezwalają, dopuszczenie nastolatków do prowadzenie ciężarówek o masie 40 ton i większej wiąże się z poważnym ryzykiem. Dlatego EFT wzywa Parlament Europejski do odrzucenia propozycji dopuszczenia 17-latków do prowadzenia pojazdów ciężarowych oraz nieobniżenia minimalnego wieku dla kierowców autobusów. Zamiast tego, wzywa branżę i decydentów do zmiany paradygmatu w podejściu do transportu drogowego. Należy skupić się na zapewnieniu dobrych i atrakcyjnych miejsc pracy: zapewniających bezpieczeństwo, lepsze warunki pracy i gwarancję godziwej płacy.

Zdaniem ETF, na pozór środki te mają na celu rozwiązanie problemu niedoboru kierowców w transporcie drogowym, którego faktyczną przyczyną są nieatrakcyjne warunki pracy i niewystarczające wynagrodzenia, jak wynika z badania Europejskiej Federacji Pracowników Transportu dotyczącego obywateli państw spoza UE zatrudnionych w transporcie drogowym. Wyniki badania kwestionują rozpowszechniony w branży i wśród decydentów pogląd na temat przyczyn niedoboru kierowców. Wbrew powtarzanym wyjaśnieniom, gdy mowa o niedoborach, nie chodzi o brak wykwalifikowanych pracowników a o duży procent nieobsadzonych stanowisk ze względu na nieatrakcyjność zawodu. Rosnąca niepewność i warunki pracy oparte na wyzysku są najprawdopodobniej przyczynami trudności z rekrutacją nowych kierowców. ETF wzywa do zasadniczej zmiany założeń dyskusji, tak aby zaproponować rozwiązania długoterminowe, które uwzględniają faktyczne źródło problemów.

Źródło: Europejska Federacja Pracowników Transportu
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels