Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Niemcy cieszą się z włoskiego pozwu w sprawie blokad na przełęczy Brenner

Utworzona: 2024-02-22


Rząd włoski, ku uciesze Niemiec rozpoczął pierwszy etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wystosowując do Komisji Europejskiej wezwanie do usunięcia blokad.

Pozew dotyczy licznych austriackich restrykcji, w tym sektorowych zakazów jazdy, nocnych zakazów jazdy, zakazów jazdy zimą oraz dawkowania ruchu ciężarowego, których celem jest ograniczenie ruchu tranzytowego wzdłuż korytarza przez przełęcz Brenner. Jednostronne ograniczenia tranzytowe nałożone przez Austrię na jeden z głównych korytarzy sieci TEN-T naruszają podstawową zasadę swobodnego przepływu towarów w Unii Europejskiej (UE). W przeszłości Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) już dwukrotnie stwierdził niezgodność austriackich środków z prawem unijnym. Niemieckie Zrzeszenie Towarowego Transportu Drogowego, Logistyki i Gospodarki Odpadami (BGL) wielokrotnie zwracało uwagę na negatywne skutki tych działań dla gospodarki, kierowców i mieszkańców bawarskiej doliny Innu, wzywając polityków do interwencji w tej sprawie.

W ciągu ostatnich kilku lat podjęto wiele nieudanych prób politycznych znalezienia rozwiązania problemów tranzytowych w ramach rozmów trójstronnych i przy zaangażowaniu Komisji Europejskiej. Pomimo licznych spotkań nie osiągnięto porozumienia w sprawie sposobu realizacji swobodnego przepływu towarów zgodnie z przepisami UE.

Zdaniem niemieckiego zrzeszenia BGL, godne ubolewania jest, że do tej pory KE nie spełniała należycie swojej roli strażnika Traktatów i sama nie wszczęła postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego pomimo licznych oznak łamania praw podstawowych UE. Dlatego zrzeszenie z zadowoleniem przyjmuje fakt, że władze Włoch zdecydowały się wszcząć postępowanie sądowe i zachęca rząd Niemiec do jasnego zajęcia stanowiska w interesie rynku wewnętrznego i przyłączenia się do działań prawnych Włoch.

Więcej informacji o zakazach na stronie trafficban.com w zakładce szczegółowe informacje.

Źródło: BGL
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels