Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Szybko poszło. ITD formacją mundurową

Utworzona: 2023-12-12


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego, który ma na celu zwiększenie efektywności zarządzania tą służbą, a przez to podniesienie poziomu efektywności realizowanych przez nią działań. Tym samym ITD stanie się służbą mundurową.

3 grudnia br. publikowaliśmy prośbę Inspektorów ITD, skierowaną do polskich przewoźników o wsparcie w celu wprowadzenia w życie Ustawy o inspekcji bądź takich zmian w Ustawie o transporcie drogowym, które zagwarantują ITD status służby mundurowej. Już 4 grudnia br. Alvin Gajadhur szef resortu infrastruktury poinformował, że zamierza przedłożyć projekty ustaw w tej sprawie, co też uczynił.
8 grudnia br. Rada Ministrów przyjęła wspomniany projekt ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego potwierdzający przekształcenie ITD w umundurowaną formację. W międzyczasie, 5 grudnia br. rząd przyjął także ustawę dotyczącą zmian organizacyjnych ITD.

W ocenie MI, nowe rozwiązania wpłyną na skuteczniejsze wykorzystanie potencjału kadrowego Inspekcji, w tym umożliwienie dyslokacji funkcjonariuszy oraz prowadzenie kontroli drogowych, także w pełnym zakresie, w porze nocnej, w niedziele i święta. Projektowane przepisy umożliwią sprawną intensyfikację działań kontrolnych na polskich drogach w określonym miejscu i czasie, np. w przypadku lokalnie występujących negatywnych zjawisk związanych z ruchem samochodów ciężarowych lub łamaniem przepisów przez nieuczciwie działających przewoźników drogowych, w szczególności z państw trzecich spoza UE.

Potrzeba sprawnego działania funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego ma szczególne znaczenie w przypadku sytuacji nagłych i nieprzewidywalnych. Sprawne zarządzanie profesjonalnie przygotowanymi funkcjonariuszami Inspekcji, pozwalające na bezpośrednie reagowanie na zaistniałe zdarzenia, korzystnie wpłynie na skuteczność przeprowadzanych kontroli, a tym samym na ochronę krajowego rynku wewnętrznego przewozów drogowych przed nieuczciwą konkurencją powiedział minister infrastruktury Alvin Gajadhur.

Najważniejsze rozwiązania:

🔸przekształcenie Inspekcji Transportu Drogowego w umundurowaną formację,
🔸 nadanie inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego statusu funkcjonariuszy, tak jak jest to obecnie przewidziane w odniesieniu do pozostałych służb kontrolnych dokonujących kontroli przewozów drogowych,
🔸 uregulowanie w sposób kompleksowy pragmatyki służbowej pracowników Inspekcji Transportu Drogowego,
🔸 umożliwienie swobodnej alokacji funkcjonariuszy na obszarze całego kraju oraz prowadzenia skoordynowanych i kompleksowych kontroli drogowych i kontroli w siedzibie przedsiębiorcy.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
TRONIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels