Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kierowcy kat. C i D otrzymają wezwania do wojska

Utworzona: 2023-11-14


Rządowe Centrum Legislacji (RCL) opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie określenia liczby osób, które w 2024 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej lub mogących pełnić służbę w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych.

Jak informuje prawodrogowe.pl w 2024 r. przewidziano powołanie do służby wojskowej do 21 tys. osób w charakterze żołnierza zawodowego, w tym w trakcie kształcenia. Przewidziano także powołanie do ćwiczeń wojskowych do 200 tys. żołnierzy rezerwy, w tym z przeznaczeniem na szkolenie w ramach kursów podoficerów i oficerów rezerwy. Jak komentuje dziennik „Rzeczpospolita” - cytujemy: Armia szczególnie poszukuje osób ze szczególnymi kwalifikacjami i umiejętnościami, w tym kierowców. Wojsko wezwie na ćwiczenia 200 tys. osób, a listy dostaną m.in. kierowcy. Jak poinformowała Rzeczpospolitą ppłk Justyna Balik z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji (…) Ćwiczenia wojskowe mogą być: jednodniowe, krótkotrwałe - trwające nieprzerwanie do 30 dni; długotrwałe – trwające nieprzerwanie do 90 dni; rotacyjne – trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach, w ciągu danego roku kalendarzowego. Długość ćwiczeń wojskowych żołnierzy pasywnej rezerwy jest uwarunkowana realizacją zakładanych celów szkoleniowych. Wojsko zakłada, że średnia długość ćwiczeń nie będzie przekraczała siedmiu dni. Jednak to dowódcy jednostek wojskowych decydują o długości trwania ćwiczeń wojskowych. Na ćwiczenia powoływani będą żołnierze pasywnej rezerwy zgodnie z nadanymi przydziałami mobilizacyjnymi w wielu specjalnościach wojskowych. Ponadto mogą być powoływane osoby posiadające szczególne kwalifikacje i umiejętności przydatne dla Sił Zbrojnych RP, jak np. informatycy, lekarze, weterynarze, kierowcy kat. C i D. W przypadku tych osób preferowane jest powoływanie na ćwiczenia wojskowe w weekendy. Dodajmy na ćwiczenia powoływani sią szeregowi do 55. roku życia, a podoficerowie lub oficerowie - do 63 lat. Propozycja jest na etapie uzgodnień.

Źródło: prawodrogowe.pl
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels