Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Będzie trzeci pas na trasie Toruń-Włocławek

Utworzona: 2023-05-25


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na opracowanie materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej dla poszerzenia autostrady A1 na ok. 35 km odcinku o dodatkowe pasy ruchu.

W ramach inwestycji poszerzone zostaną obie jezdnie o trzeci pas ruchu po wewnętrznej stronie, z wykorzystaniem środkowego pasa dzielącego. Projekt obejmuje dostosowanie parametrów technicznych autostrady A1 do prognozowanego wzrostu natężenia ruchu, w szczególności spowodowanego przejęciem ruchu z drogi S10 Szczecin – Warszawa. Ma to związek z planowana budową S10 na odcinku od węzła Włocławek Północ do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (A50/S50) i budową S10 na odcinku Bydgoszcz – Toruń. Prognozowane natężenie ruchu na odcinku autostrady A1 na odcinku od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ zbliża się do wartości odpowiednich dla przekroju 2x3. Spodziewany jest dalszy stopniowy wzrost natężenia ruchu na tym odcinku.

Celem opracowania, na którego wykonanie zawarto umowę 23 maja 2023 r., jest określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia, polegające na ustaleniu rozwiązań geometrycznych drogi, konstrukcji kolejnego pasa, odwodnienia, istniejących elementów BRD, granic terenowych zadania inwestycyjnego oraz zbiorczych kosztów dla kluczowych elementów przedsięwzięcia, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz określenie wstępnego zakresu projektowego. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez GDDKiA inwestycja została ujęta w planie Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels