Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Mogą kontrolować, ale czy karać? Stanowisko KE w sprawie zakazu odpoczynku w kabinie

Utworzona: 2023-04-04


Wynika z niego, że państwa członkowskie nie mogą karać przewoźników za brak przedstawienia podczas kontroli rachunku za hotel dokumentującego odbiór regularnego tygodniowego odpoczynku poza kabiną. Jak więc wygląda egzekwowanie przepisów?

Wyjaśnienie Komisji Europejskiej okazało się konieczne, bowiem w niektórych państwach członkowskich UE, jak np. we Francji czy Szwecji, pojawiły się niezgodne z prawem unijnym praktyki nakładania wysokich kar za brak okazania podczas kontroli rachunku za hotel. Zakaz odpoczynku w kabinie - jak to sprawdzą? - KLIK

W art. 36 rozporządzenia 165/2014 został zawarty zamknięty katalog dokumentów, których funkcjonariusz może zażądać od kierowcy, a to:
🔸 wykresówek, karty kierowcy, jeśli ją posiadają oraz wszelkie inne zapisy i wydruki odręczne (w przypadku tachografów analogowych) lub
🔸 wszelkie zapisy odręczne i wydruki oraz kartę kierowcy (w przypadku tachografów cyfrowych).
Co więcej, zgodnie z art. 34 ust. 3 rozporządzenia 165/2014, państwa członkowskie nie mogą nakładać na kierowców obowiązku przedkładania formularzy potwierdzających ich czynności w trakcie oddalenia się od pojazdu.

Powyższe oznacza, że funkcjonariusze nie są uprawnieni do żądania dodatkowych dokumentów czy innych dowodów od kierowców. W razie powzięcia wątpliwości, zgodnie z ogólną zasadą, wyrażoną w dyrektywie 2006/22/WE, funkcjonariusze powinni zwrócić się o pomoc do odpowiednich organów właściwych ze względu na siedzibę przewoźnika.

To nie pierwszy raz, gdy Komisja Europejska próbuje wyjaśnić o co tak naprawdę chodzi w przepisach. Na początku ubiegłego roku podjęła pierwsze próby odpowiadając na najczęściej zadawane pytanie w formie Komisja Europejska już w lutym 2022 r. przedstawiła swoje stanowisko, w formie Q&A dotyczące Pakietu Mobilności - KLIK. Nie zapobiegło to jednak powracającym problemom karania kierowców nie będących w stanie przedstawić potwierdzenia faktu, że nie odbierali obowiązkowego odpoczynku w kabinie.

Uściślając:
🔸dopuszczalne są kontrole odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie przez służby państw członkowskich dotyczące 28 dni poprzedzających kontrolę, nawet jeśli odpoczynek miał miejsce w innym państwie członkowskim,
🔸nie jest dopuszczalne wymaganie okazania się przez kierowcę dokumentami potwierdzającymi odbywanie odpoczynku poza kabiną (np. rachunkami za hotel), w wyniku czego nie mogą być nakładane na kierowcę i przewoźnika kary z tym związane,
🔸jeśli kierowca nie potwierdzi, że odbierał tygodniowy czas odpoczynku w kabinie, funkcjonariusz może jedynie poinformować krajowe służby państwa siedziby przewoźnika o podejrzeniu wystąpienia naruszenia przepisów,
🔸możliwość nałożenia kary pojawia się wówczas, gdy kierowca dobrowolnie przyzna się do odbycia tygodniowego odpoczynku w kabinie.

Więcej na ewicenter.pl 💻

Źródło: dział prawny Ewicenter
Autor: Marek Kliś
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Księgowy online


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels