Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Zmiany w zasadach naliczania wynagrodzenia kierowcom?

Utworzona: 2023-05-30


📌Co z zasadą umniejszenia podstawy do ZUS i PIT?
📌Likwidacja diet wirtualnych?
📌Podział wynagrodzenia kierowcy na raty?

23 maja br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o delegowaniu kierowców, która ma również wprowadzić zmiany w zasadach naliczania wynagrodzenia kierowcom. Wszystkie zmiany obecnie pozostają w fazie projektu, który trafi teraz do Sejmu. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Poniżej zestawienia zawierające możliwe zmiany:

1. Wynagrodzenie kierowców nadal będzie naliczane z zastosowaniem zasady umniejszenia podstawy do ZUS i PIT w oparciu o liczbę dni pobytu za granicą. Przy czym umniejszenie podstawy do ZUS, jak dotychczas, będzie możliwe, gdy kierowca otrzyma wynagrodzenie wyższe, niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie (w roku 2023: 6.935 zł).
2. Zamiast naliczania tzw. wirtualnych diet, będzie jedna, stała kwota za każda dzień pobytu za granicą, która wynosić będzie 60 euro. Jeśli pobyt za granicą będzie krótszy niż 8h, to należy uwzględnić 1/3 kwoty 60 euro, a w przypadku pobytu od 8h do 12h – 1/2 kwoty 60 euro.
3. Umniejszenie podstawy do PIT będzie możliwe również w przypadku kierowców zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
4. Zamiast umniejszenia podstawy do PIT o 30% wartości wirtualnych diet, będzie jedna, stała kwota za każda dzień pobytu za granicą, która wynosić będzie 20 euro. Jeśli pobyt za granicą będzie krótszy niż 8h, to należy uwzględnić 1/3 kwoty 20 euro, a w przypadku pobytu od 8h do 12h – 1/2 kwoty 20 euro.
5. W przypadku kierowców uznanych za pracowników delegowanych (wykonujących operacje typu cross-trade lub operacje kabotażowe), ma zostać wprowadzona możliwość wypłaty wynagrodzenia w II ratach:
a) I rata w terminie wynagrodzenia,
b) II rata niezwłocznie po ustaleniu pełnej wysokości wynagrodzenia, nie później jednak niż do 21. dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

Źródło: Ewicenter
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Wega Agencja celna


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels