Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Konsekwencje przewozu imigrantów dla kierowców i przewoźników

Utworzona: 2023-02-22


Zgodnie z ustawodawstwem brytyjskim, odpowiedzialność ponoszą przewoźnik i kierowca.

Czym jest akredytacja Border Force?

To nic innego, jak poświadczenie brytyjskich służb, o wdrożeniu w przedsiębiorstwie Efektywnego systemu zapobiegania przewozowi osób niepożądanych, czyli po prostu zapobieganie przed wtargnięciem nielegalnych imigrantów. Certyfikat ten wydawany jest przez przez brytyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości i ustanawia określone zasady i standardy, które muszą być spełnione przez osobę, która chce go uzyskać. Składają się na niego szkolenia kierowców, prawidłowy system zabezpieczający, listy kontrolne oraz szczegółowe wytyczne jak postępować zgodnie wymaganiami państwa brytyjskiego. Aby uzyskać certyfikat Border Force należy złożyć obszerną dokumentację celem weryfikacji oraz wydania stosownego certyfikatu, potwierdzającego zgodność wdrożonych procedur z ustawą Immigration and Asylum Act.

Brak certyfikatu Border Force i konsekwencje przewozu nielegalnych imigrantów

Kiedy w pojeździe znajdują się imigranci, brytyjskie służby celne nakładają bardzo wysokie kary. Zgodnie z ustawodawstwem brytyjskim, odpowiedzialność w takim przypadku ponosi zarówno przewoźnik, jak i jego kierowca. Wysokość nałożonej kary uzależniona jest od liczby wykrytych imigrantów w pojeździe i wynoszą odpowiedni:

2000 funtów za każdego jednego imigranta – nakładana na przedsiębiorstwo transportowe lub właściciela pojazdu,
600 funtów za każdego nielegalnego pasażera – nakładana na kierowcę.

Jeżeli kierowca jest również właścicielem firmy, a tym samym jest to właściciel pojazdu – może zostać podwójnie ukaranym. Kiedy kierowca nie zapłaci nałożonego na siebie mandatu i zmieni swojego pracodawcę, organ angielski bezsprzecznie egzekwuje zapłatę nałożonej kary przez dotychczasowego pracodawcę. Nałożona kara nie idzie z kierowcą ” dalej”. po krótce przewoźnik będzie musiał zapłacić karę, która została nałożona na kierowcę, w przeciwnym razie, podczas kontroli drogowej, pojazd zostanie unieruchomiony do czasu uiszczenia grzywny. Dlatego tak ważnym jest również złożenie wyjaśnień przez kierowcę i odwoływanie się od nałożonej kary, bowiem zazwyczaj jest tak, że po kontroli Border Force kierowca rozstaje się z pracodawcą i ślad za nim zanika. Nie wystarczy, aby przewoźnik tłumaczył przed organem, o swojej niewiedzy o nielegalnych imigrantach ukrywających się w jego pojeździe. Musi okazać pisemne instrukcje składające się na efektywny system zabezpieczeń.

Źródło: Ewicenter
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels