Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Transport i Logistyka Polska

Nabici w gaz - przewoźnicy płacą wysoką cenę za chęć bycia innowacyjnym
Utworzona: 2022-09-21

Ponad rok temu, jeszcze przed rosyjskim atakiem na Ukrainę, ceny skroplonego gazu ziemnego (LNG) zaczęły gwałtownie rosnąć. Już wtedy zaczął być to problem nie tylko dla firm przemysłowych używających ten gaz jako nośnik energii, ale także dla firm transportowych, które zainwestowały w tabor samochodowy fabrycznie wyposażony w silniki napędzane LNG.

Jak informuje TLP decyzję o zakupach takich pojazdów podjęło według szacunków TLP kilkudziesięciu (nie więcej niż stu) przewoźników. Łączna flota zarejestrowanych samochodów ciężarowych i ciągników samochodowych homologowanych jako gazowe, nie przekracza obecnie około 2500 pojazdów. W gaz zaczęły inwestować także firmy paliwowe, budując lub modernizując stacje w celu wyposażenia ich w instalacje do dystrybucji LNG. Ruszyły także inwestycje w technologie umożliwiające pozyskiwanie LNG ze źródeł organicznych – biogazu. Niewątpliwie przedsiębiorców zaangażowanych w te przedsięwzięcia można było określić jako wychodzących naprzeciw oczekiwaniom społecznym, politycznym i prawnym. Niestety dziś płacą oni wysoką cenę za swoją odwagę i za chęć bycia innowacyjnym. Cena gazu przez od początku 2021 roku wzrosła w górę prawie 10 razy. I to co dawało konkurencyjną przewagę w przetargach, w których jednym z wymogów było posiadanie przynajmniej części floty przyjaznej dla środowiska naturalnego (pojazdy napędzane LNG praktycznie nie emitują tlenków azotu, cząstek stałych i redukują emisję CO2 o kilkanaście procent), dziś jest przysłowiowym kamieniem u szyi u przedsiębiorców posiadających pojazdy LNG.

O tej sytuacji i możliwych dalszych scenariuszach jej rozwoju TLP informowała pod koniec ubiegłego roku Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów, Pana Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury odpowiedzialnego za branżę transportową, Panią Annę Moskwę Minister Klimatu i Środowiska, Sejmową Komisję Infrastruktury i szereg innych wpływowych polityków. Niestety bezskutecznie. TLP, oprócz werbalnych zapewnień o trosce i słów o zrozumieniu powagi sytuacji, do dziś nie doczekała się jakiejkolwiek pisemnej odpowiedzi na kierowane do decydentów pisma. Nie doczekaliśmy się także jakichkolwiek konkretnych działań. Dlatego też dziś ponownie napisaliśmy apel do Premiera Morawieckiego w tej sprawie proponując konkretne działania.

Pismo skierowane do Premiera

Więcej informacji na temat rozwiązań i propozycji można przeczytać na stronie TLP.
Do ulubionych Transport i Logistyka Polska
PREZENTACJA FIRMY
MWB Trans - Mariusz Wieczorek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels