REKLAMA

Kraje UE chcą ścisłych limitów emisji CO2
Utworzona: 2019-01-09

Po raz pierwszy kraje UE domagają się ustalenia limitów emisji CO2, jakie obowiązują samochody ciężarowe i autobusy także dla lekkich pojazdów użytkowych, aby zmniejszyć emisję CO2 w nowych modelach o 30% do roku 2030.

Cel ten nie miał mieć początkowo charakteru wiążącego i miał zostać poddany ponownej ocenie w roku 2022. Tymczasem najnowsza decyzja ministrów środowiska zmieniła te ustalenia: limit na rok 2030 ma być wiążący, chyba że w roku 2022 ministrowie zmienią zdanie. Wszystkie pozostałe 27 państw UE poparło wniosek.

<>Zawarty kompromis przewiduje również cel pośredni na rok 2025. Od tego momentu nowe samochody ciężarowe i autobusy mają emitować o 15% mniej CO2 w porównaniu z poziomem z roku 2019. Przewiduje się również zachęty dla pojazdów o bardzo niskiej emisji lub zerowej emisji - na przykład ciężarówki z napędem elektrycznym. W przypadku niezrealizowania ustalonych celów, producentom grożą dotkliwe grzywny.

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Ciężarówek ACEA określiło decyzję ministrów jako bardzo ambitną. Producenci samochodów ciężarowych są skłonni do zmniejszenia emisji CO2, ale działania zmierzające w tym kierunku powinny postępować w realistycznym tempie, ponieważ przy dzisiejszym stanie technologii osiągnięcie tego celu nie jest możliwe. Przypomniano państwom członkowskim, że one również są odpowiedzialne za realizację postawionych celów, poprzez rozbudowę infrastruktury niezbędnej do powszechnego wprowadzenia na rynek pojazdów z napędem alternatywnym.

Nowe, podwyższone limity emisji CO2 dla samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych zostały ustalone.W przypadku nowych samochodów emisja CO2 ma zostać obniżona o 37,5% do roku 2030. W przeciwieństwie do samochodów ciężarowych, samochody osobowe już od dawna podlegają takim wytycznym, które są stale aktualizowane. Uchwalone porozumienie jest wynikiem kompromisu zawartego z Parlamentem Europejskim, którego jednak nadal nie osiągnięto w sprawie pojazdów ciężarowych.

Uzgodnienie wspólnych wytycznych ma na celu ograniczenie emisji związanych z ruchem drogowym w dłuższej perspektywie oraz osiągnięcie globalnych celów klimatycznych. Oczekuje się, że w latach 2020-2030 uda się zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 54 mln ton. Ruch drogowy odpowiada łącznie za ok. jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w UE, natomiast udział ciężarówek i autobusów wynosi ok. 6%.

Pierwsze rozmowy trójstronne z udziałem Rady UE, Komisji i Parlamentu w sprawie limitów emisji CO2 dla nowych samochodów ciężarowych mają się rozpocząć 8 stycznia.
Do ulubionych
REKLAMA
PREZENTACJA FIRMY
WALTER LEASING GmbH


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE