Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Porady i przykłady

Brak prawidłowej informacji o warunkach zatrudnienia | BŁĘDY W ROZLICZANIU CZASU PRACY KIEROWCÓW
Brak prawidłowej informacji o warunkach zatrudnienia | BŁĘDY W ROZLICZANIU CZASU PRACY KIEROWCÓW
Kategoria: Porady i przykłady / Ilość glosów: 20

Od 6 kwietnia 2023 r. nastąpiła Nowelizacja Kodeksu Pracy, na mocy której m. in. zmieniły się informacje o warunkach zatrudnienia. Na mocy tych przepisów pracodawca jest zobowiązany w ciągu 7 dni od daty dopuszczenia do pracy w formie elektronicznej lub papierowej poinformować swojego pracownika m. in. o:

Obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie czasu pracy
Obowiązującym go dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy
Przysługujący ch mu przerwach w pracy
Przysługującym mu dobowym i tygodniowym odpoczynku od pracy
Zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensacie, które przysługuje z tego tytułu

Natomiast w przypadku pracy zmianowej należy poinformować pracownika o zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę.

To są podstawowe elementy, które możliwie jak najsprawniej od daty rozpoczęcia pracy, powinniśmy przekazać pracownikowi, ale8230; nie wszystkie. Wszystkie informacje, które pracownik powinien otrzymać w formie pisemnej lub elektronicznej, wskazaliśmy w poniższym webinarze.

m_kubiak

Złe zapisy w umowie o pracę dla kierowcy zawodowego 2023| BŁĘDY W ROZLICZANIU CZASU PRACY KIEROW
Złe zapisy w umowie o pracę dla kierowcy zawodowego 2023| BŁĘDY W ROZLICZANIU CZASU PRACY KIEROW
Kategoria: Porady i przykłady / Ilość glosów: 23

Bardzo często pojawiającym się błędem w umowach jest oczywiście niewłaściwa stawka minimalna. W 2023 r. podwyżka płacy minimalnej miała miejsca aż dwa razy, w styczniu 2024 zmienia się ona po raz kolejny, a następna zmiana przewidywana jest w lipcu. Zatem, jeśli umowy sukcesywnie i cyklicznie nie są aktualizowane, takie błędy w dokumentacji będą wręcz oczywiste. Konieczne jest możliwie jak najszybsze zweryfikowanie zawartych umów i wprowadzenie aktualnie obowiązujących stawek minimalnych.

To, o czym oczywiście musimy pamiętać, to także fakt, że w zapisach umowy nie może także pojawiać się informacja, że wynagrodzenie brutto zawiera ryczałt za nadgodziny i ryczałt za godziny nocne. Tę informację również powinniśmy zweryfikować w zawartych z pracownikami umowach.

Podane przykłady dotyczą 2023 roku

m_kubiak

Zwrot kosztów korzystania z urządzeń sanitarnych | OPTYMALNY ZAPIS W REGULAMINIE
Zwrot kosztów korzystania z urządzeń sanitarnych | OPTYMALNY ZAPIS W REGULAMINIE
Kategoria: Porady i przykłady / Ilość glosów: 50

Jak korzystać z ulgi na sanitariaty w transporcie międzynarodowym?
Aby móc korzystać z ulgi na sanitariaty wymagane są zapisy w dokumentacji np. w regulaminie wynagradzania oraz weryfikacja realnych średnich kosztów np. za toalety w określonych krajach, po których poruszają się kierowcy. Wbrew pozorom spełnienie obu warunków nie jest niczym skomplikowanym!

To, co ważne, to fakt, że nie rekomendujemy naliczać stałej miesięcznej kwoty zwrotu za korzystanie z sanitariatów. Stawka zwrotu powinna być zależna od liczby dni, kiedy kierowca przebywa w trasie. Oczywiście zwrot kosztów za korzystanie z sanitariatów w całości jest bez podatku, a w przypadku ZUS tylko powyżej przychodu wyższego od przeciętnego wynagrodzenia.

To, co również warto podkreślić to fakt, że wprowadzenie zwrotu kosztów sanitariatów nie jest obowiązkowe, ale8230; opłacane.

m_kubiak

Automatyczne ważenie ciężarówek?!
Automatyczne ważenie ciężarówek?!
Kategoria: Porady i przykłady / Ilość glosów: 46

ITD przygotowuje rewolucję w sposobie ważenia ciężarówek.

Kinia_etransport.pl

Sanitariaty bez ZUS i podatków | JAK JEST NAJBEZPIECZNIEJ?
Sanitariaty bez ZUS i podatków | JAK JEST NAJBEZPIECZNIEJ?
Kategoria: Porady i przykłady / Ilość glosów: 62

Jeden prosty zapis w regulaminie wynagradzania, a możliwe są pewne oszczędności. Mowa o możliwości zwrotów za korzystanie z urządzeń sanitarnych, które nie podlegają pod stawkę ZUS i podatek dochodowy. Jakie zapisy zatem należy wprowadzić i8230; czy rzeczywiście warto?!

Po nowelizacji Ustawy o Czasie Pracy Kierowców i nowelizacji Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych opłaty za korzystanie z urządzeń sanitarnych nie podlegają opodatkowaniu i ZUS. To oczywiście dobra informacja dla pracodawców, bo dzięki wprowadzeniu do regulaminu wynagradzania zwrotu za korzystanie z sanitariatów mogą obniżyć koszty pracodawcy.

m_kubiak

Brak wpisu manualnego z dojazdu busem do pracy | Praca kierowcy międzynarodowego | TRANSPORT
Brak wpisu manualnego z dojazdu busem do pracy | Praca kierowcy międzynarodowego | TRANSPORT
Kategoria: Porady i przykłady / Ilość glosów: 61

Co jeżeli kierowca nie zrobi wpisu manualnego z dojazdu busem lub wpis ten będzie błędny?
Przedsiębio rca może stworzyć wpis manualny, którego nie dokonał kierowca. Szykując się do kontroli Inspektoratu Transportu Drogowego, przedsiębiorca opisuje sytuację, .izuje liczbę godzin odpoczynku kierowcy oraz liczbę cykli 24-godzinnych w ciągu tygodnia tak, aby dostosować dyspozycję/ dyżur bez ryzyka naruszeń. Po wykryciu błędu we wpisie manualnym kierowca powinien zrobić wydruk z tachografu i opisać faktyczną sytuację, a przedsiębiorca w programie do ewidencji czasu pracy kierowców opisać sytuację w adnotacjach.

m_kubiak

Jak liczyć dojazd i powrót busem? Praca kierowcy międzynarodowego | Czas pracy kierowców
Jak liczyć dojazd i powrót busem? Praca kierowcy międzynarodowego | Czas pracy kierowców
Kategoria: Porady i przykłady / Ilość glosów: 68

Konsekwencje finansowe dla przedsiębiorcy w związku z naruszeniami lub odebranie kierowcy prawa jazdy przez Inspektorat Transportu Drogowego to sytuacje, których można uniknąć. Jednym z warunków jest prawidłowe planowanie i wpisywanie dyspozycji lub innej pracy, jeżeli kierowca dojeżdża, lub wraca busem do/z auta ciężarowego zostawionego za granicą (dotyczy to również dojazdu krajowego lub przewozu osób). O sposobie rejestrowania dojazdów mówi Art. 9 ust. 2 i 3 Rozp. (WE) 561/2006.

Odpoczynek
Każdy dojazd kierowcy do samochodu, który znajduje się poza siedzibą przedsiębiorcy lub poza miejscem zamieszkania kierowcy, nie jest traktowany jako odpoczynek (np., gdy auto zostaje za granicą, a kierowca wraca do kraju busem lub, gdy samochód jest serwisowany za granicą poza siedzibą firmy i kierowca raz na jakiś czas musi wrócić za granicę po samochód). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy kierowca posiada dostęp do koi lub kuszetki. Wówczas dojazd kuszetką jest traktowany jako odpoczynek i czas pracy liczy się od momentu, gdy kierowca włoży kartę do tachografu, a w przewozie osób, od momentu gdy kończy się czas pracy kierowcy.

''Inna praca''
W przypadku, gdy kierowca, który dojeżdża busem, jednocześnie go prowadzi, dojazd ten jest traktowany jako ''inna praca''. Jeżeli tachograf w trakcie drogi powrotnej busem wymaga od kierowcy wpisu manualnego, to wpis ten należy zarejestrować jako ''inną pracę''. Ustawa nie mówi jednak wprost o sytuacji kierowców pasażerów przewożonych w służbowym busie dlatego, aby sklasyfikować czynności kierowców pasażerów należy wziąć pod uwagę Rozp. (UE) nr 165/2014 Art. 34 pkt 5. W rozporządzeniu znajduje się informacja o tym, że kierowcy używają tachografów pod symbolem koperty ''okresy gotowości'', które są zdefiniowane w art. 3 lit. b) dyrektywy 2002/15/WE. A zatem jeżeli kierowca jedzie busem jako pasażer, to czas przejazdu nie będzie liczony jako odpoczynek, ale jako okres gotowości/dyspozycja. Zgodnie z tym, wszyscy kierowcy, którzy są przewożeni busem jako pasażerowie, powinni wpisać w tachograf kopertę przy tworzeniu wpisu manualnego, gdy wsiadają do auta ciężarowego (po dowiezieniu busem do ciężarówki).

m_kubiak