Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

ITD, KAS, PIP i SG weszły do 60 firm transportowych z białoruskim i rosyjskim kapitałem

Utworzona: 2023-03-16


Służby kontrolują szereg aspektów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw.

Działania mają ograniczyć nieuczciwe praktyki w transporcie drogowym. Jednym z elementów, który był brany pod uwagę przy typowaniu, a dziś był sprawdzany w terenie, to bazy eksploatacyjne – miejsca będące w dyspozycji przedsiębiorcy, w skład których wchodzi co najmniej: miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów. Łączna liczba miejsc postojowych musi odpowiadać co najmniej jednej trzeciej liczby zgłoszonych pojazdów. W przypadku zgłoszenia nie więcej niż dwóch pojazdów, wymagane jest dysponowanie co najmniej jednym miejscem postojowym.

Inspektorzy ITD, poza oględzinami baz eksploatacyjnych, sprawdzają niezbędne w tym zakresie wykazy i oświadczenia, kompetencje zawodowe – certyfikat kompetencji zawodowych oraz oświadczenia dotyczące osób zarządzających transportem w przedsiębiorstwie, zdolność finansową oraz to, czy spełnione są warunki do utrzymania dobrej reputacji. Równolegle inspektorzy WITD prowadzą pełne kontrole przedsiębiorstw, sprawdzając nie tylko wymagane dokumenty, ale również przestrzeganie przez kierowców norm czasu pracy, uprawnienia kierowców i przewoźników, czy dokumentację dotyczącą taboru samochodowego będącego w dyspozycji przedsiębiorcy.

Na tym jednak nie koniec. Konsekwencje, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, będą również wyciągać inne służby zaangażowane w działania. Sprawdzają one m.in. czas pracy kierowców, legalność pobytu i zatrudnienia cudzoziemców, a także kwestie finansowe i podatkowe związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw.

Źródło: GITD
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LINK Sp. z o.o.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels