Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

4 europejskie kraje chcą przeglądu norm emisji CO2 dla ciężarówek

Utworzona: 2023-01-24


Holandia, Belgia, Dania i Luksemburg wystosowały w tej sprawie list do Komisji Europejskiej. Chcą bardziej rygorystycznych celów emisji dla samochodów ciężarowych i autobusów do 2030 roku.

Holenderskie Ministerstwo Infrastruktury informuje, że powyższe kraje z zadowoleniem przyjęły zamiar Komisji dotyczący przeglądu norm emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych dużej ładowności. Bardzo potrzebna jest ambitna nowelizacja w tym zakresie, aby ograniczyć ilość emisji generowanych przez transport drogowy zgodnie z porozumieniem paryskim, europejskim prawem o klimacie i celami klimatycznymi państw członkowskich wynikającymi z rozporządzenia dotyczącego wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR). Obecnie poziom emisji pochodzących z ciężarówek wyraźnie odbiega od celów porozumienia paryskiego. Jednocześnie istnieją ogromne możliwości ograniczenia emisji w sektorze, biorąc pod uwagę coraz większą dostępność opłacalnych rozwiązań. Coraz większa liczba europejskich producentów w segmencie samochodów ciężarowych dużej ładowności zobowiązała się do zwiększenia liczby pojazdów bezemisyjnych w najbliższej przyszłości. Odpowiednia technologia już istnieje. Daje to też pewność, że w dającej się przewidzieć przyszłości całkowity koszt posiadania długodystansowych bezemisyjnych ciężarówek będzie porównywalny do kosztów pojazdów konwencjonalnych.

Przedstawiciele Holandii, Belgii, Danii i Luksemburga zdają sobie sprawę, jak kluczowe znaczenie ma zapewnienie odpowiednio szybkiego tempa rozbudowy infrastruktury ładowania, aby producenci i właściciele flot mieli pewność co do rentowności operacyjnej pojazdów bezemisyjnych. Trwające negocjacje na temat rozporządzenia w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) dają możliwość dostosowania celów dotyczących infrastruktury ładowania do rosnących ambicji sektora pojazdów ciężarowych. Aby proces transformacji przebiegał terminowo, potrzebne jest stworzenie wyważonego zestawu warunków i zachęt w całym łańcuchu logistycznym.

Ponadto zbliżająca się nowelizacja norm CO2 dla ciężarówek stanowi wyjątkową okazję, aby wysłać silny sygnał dla całego sektora i zachęcić jego uczestników do zmian. Znowelizowane normy emisji CO2 dla lekkich pojazdów dostawczych wykazały korzyści płynące z takiego podejścia. Zdaniem przedstawicieli czterech krajów, aby zachować zgodność z europejskim prawem o klimacie i wesprzeć państwa członkowskie w osiąganiu celów ESR, wniosek Komisji powinien zawierać trzy elementy:
🔸 Osiągnięcie celu 100% zerowej emisji dla nowych pojazdów ciężarowych w UE, zgodnie z unijnym celem neutralności klimatycznej do roku 2050.
🔸 Przyjęcie bardziej ambitnego celu na rok 2030, odzwierciedlającego ambicje czołowych producentów OEM i właścicieli flot.
🔸 Stosowanie norm dotyczących emisji CO2 do większej liczby kategorii pojazdów niż te ujęte obecnym zakresem. Obecne cele w zakresie redukcji emisji dotyczą niewielkiej części pojazdów ciężarowych poruszających się na drogach, w wyniku czego prawie 35% emisji nie wchodzi w zakres obecnych celów.

Aby je osiągnąć, nowe normy dotyczące emisji z rury wydechowej należy ustalać na podstawie podejścia neutralnego pod względem technologicznym.

Optymizmem napawa rosnąca liczba bezemisyjnych pojazdów ciężarowych, które są już dostępne i stają się coraz bardziej przystępne cenowo. Nadchodząca nowelizacja stwarza możliwość wykorzystanie tego faktu i wsparcia procesu transformacji, który nabiera kształtu. Jest to konieczne ze względu na klimat, przy jednoczesnym zapewnieniu długoterminowej konkurencyjności sektora. Przyczyni się to również do zmniejszenia zależności energetycznej i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza i zdrowia oraz doprowadzi do znacznej redukcji kosztów dla właścicieli flot i całego społeczeństwa. W związku z tym Holandia, Belgia, Dania i Luksemburg wzywają Komisję do jak najszybszego opublikowania wniosku dotyczącego przeglądu norm emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych.

Źródło: Holenderskie Ministerstwo Infrastruktury
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
TRONIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels