Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Windykacja należności – jak to się robi, krok po kroku

Utworzona: 2022-09-10


Gdy kontrahent, mimo zachowania staranności przy jego wyborze, uchyla się od zapłaty zobowiązania, konieczne jest rozpoczęcie procesu windykacji. Dochodzenie roszczeń transportowych z reguły odbywa się w podobny sposób jak wszystkich innych. Kancelaria Legaltrans wyjaśnia co robić – krok npo kroku.

Krok pierwszy, niezwykle ważny, stanowi podjęcie decyzji o rozpoczęciu działań windykacyjnych. Dlaczego to takie ważne i nie warto zwlekać? Z doświadczenia wyspecjalizowanych kancelarii wynika, że wiele firm transportowych decyduje się na windykację zbyt późno, a każda niepotrzebna zwłoka gra na niekorzyść wierzyciela.

Dlaczego? Przede wszystkim z tego względu, że odkładanie na później podjęcia stanowczych działań może spotęgować opieszałość dłużnika. Zachodzi także ryzyko, że dłużnik mający problemy finansowe nie zdoła zaspokoić swoich wszystkich wierzycieli, a zatem – kto pierwszy, ten lepszy. Im szybciej przedsiębiorca czekający na zapłatę wykona odpowiednie kroki, tym większa szansa na pomyślne zakończenie sprawy.

Kolejny problem to upływ terminu przedawnienia roszczeń transportowych. Każda nieterminowa płatność nie pozostaje również bez wpływu na sytuację przedsiębiorstwa. Gdyby problem ze spełnieniem świadczenia pojawił się ponownie, tym razem podczas współpracy z innym kontrahentem, może skutkować to utratą płynności finansowej firmy.

Windykacja miękka, czyli dogadajmy się

Proces windykacji zawsze rozpoczynają działania polubowne pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Wierzyciel z początku może działać samodzielnie, jednakże zdecydowana większość przedsiębiorców już na tym etapie korzysta ze wsparcia profesjonalistów. Przekazanie windykacji polubownej kancelarii prawnej lub firmie windykacyjnej gwarantuje szybkość i profesjonalizm w dochodzeniu roszczeń.

Celem windykacji polubownej jest uzyskanie należnego, zaległego świadczenia od dłużnika bez potrzeby kierowania sprawy na drogę sądową. Na tym etapie windykator pisemnie lub telefonicznie próbuje zachęcić dłużnika do współpracy poprzez środki takie jak wezwanie do zapłaty lub zgłoszenie jego firmy do rejestru dłużników. Poza regularnymi monitami jednym ze środków windykacji polubownej jest także osobiste spotkanie stron, tak zwana windykacja terenowa.

Specjaliści z kancelarii Legaltrans podkreślają, że działania podejmowane w ramach windykacji miękkiej nie powinny charakteryzować się zbyt dużą częstotliwością, natarczywością, czy przejawiać form agresji, co może zostać potraktowane jako przekroczenie uprawnień windykatora.

Windykacja twarda, czyli idziemy do sądu

Nie w każdym przypadku windykacja polubowna przynosi zamierzone skutki. Jeśli mimo podejmowanych prób nie udało się skłonić dłużnika do współpracy, konieczne staje się skierowanie sprawy na drogę sądową, co rozpoczyna windykację twardą. O ile działania polubowne mogą być prowadzone przez wierzyciela na własną rękę, o tyle sądowe dochodzenie roszczeń wymaga wsparcia zaufanej kancelarii, która przejmie na siebie wszystkie obowiązki.

Do zadań reprezentującej wierzyciela przed sądem kancelarii należy przede wszystkim:
- skompletowanie wszystkich dokumentów potrzebnych do przygotowania pozwu,
- sporządzenie pozwu i wniesienie go do odpowiedniego sądu,
- reprezentacja strony przed sądem w trakcie toczącego się postępowania.

Sądowe postępowanie windykacyjne kończy się wydaniem wyroku lub nakazu zapłaty, po którego uprawomocnieniu się należy złożyć wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności. Dopiero uzyskanie tytułu wykonawczego uprawnia stronę do udania się do komornika. Warto pamiętać, że na każdym etapie windykacji twardej istnieje możliwość porozumienia się stron i zawarcia ugody.

A teraz do komornika...

Egzekucja należności rozpoczyna się po złożeniu przez kancelarię wniosku o jej wszczęcie do wybranego komornika. Jeśli egzekucja pozwala na odzyskanie całego wymaganego roszczenia, postępowanie egzekucyjne kończy się. Może jednak się zdarzyć, że wyegzekwowanie pełnej należności nie będzie możliwe i wtedy postępowanie zostaje umorzone ze względu na bezskuteczność egzekucji.

Czytaj więcej na ten temat na stronie KT-Legaltrans

Źródło: Legaltrans
Do ulubionych Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
FIRMOWY SPOTLIGHT
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels