Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Zakaz załadunku i rozładunku przez kierowców zatwierdzone. Kary do 4600 EUR
Utworzona: 2022-03-02

1 marca, hiszpańska Rada Ministrów zatwierdziła dekret królewski z mocą ustawy, do którego rząd zobowiązał się wobec stowarzyszeń przewoźników w grudniu ubiegłego roku i który zawiera szereg środków dotyczących gospodarki i rynku pracy.

Dekret zawiera bardzo szeroki zestaw środków, które wpłyną na różne obszary transportu.

Zakaz załadunku i rozładunku: zabrania się kierowcom wykonywania czynności załadunku i rozładunku towarów zarówno w miejscu wyjazdu jak i w punkcie docelowym usługi transportowej, z wyjątkiem niektórych specjalności, które ze względu na ich specyfikę wymagają ich udziału, np. w przypadku przeprowadzek, cystern, autotransporterów, dźwigów, przesyłek i dostaw ładunków drobnicowych do punktów sprzedaży. W takich przypadkach oprócz wynagrodzenia za przewóz, przewoźnik otrzyma dodatkowe wynagrodzenie, które również musi być wyszczególnione na fakturze. Wspomniane rozporządzenie wejdzie w życie za 6 miesięcy, aby umożliwić właścicielom punktów załadunku i rozładunku zatrudnianie i przeszkolenie operatorów wózków widłowych oraz pracowników magazynów. Nieprzestrzeganie tego zakazu będzie karane jako bardzo poważne wykroczenie grzywną do 4600 euro.

Obowiązek dostosowania stawek transportowych do zmian w cenach oleju napędowego: wprowadza się obowiązek aktualizacji stawek przewozowych, które przewoźnicy otrzymują od swoich klientów, bez możliwości zawarcia innych ustaleń w tej kwestii, i które mają obowiązywać we wszystkich trwających umowach przewozowych, zarówno pisemnych, jak i ustnych (ponad 80% umów w sektorze transportu zawieranych zawiera się w formie ustnej), stosując formułę przewidzianą w aktualnym Rozporządzeniu Ministra w sprawie warunków zawierania umów, która ustanawia różne progi podwyżek cen paliwa dla różnych kategorii wagowych pojazdów, przy których stawki transportowe muszą być zaktualizowane:
stawki muszą być aktualizowane jeśli nastąpi
• 30% wzrost ceny oleju napędowego w przypadku ciężarówek o dużym tonażu (powyżej 20 ton dmc),
• 20% wzrost w przypadku ciężarówek o średnim tonażu (od 3,5 do 20 ton) oraz dla ciężarówek budowlanych
• 10% wzrost w przypadku pojazdów dostawczych do 3,5 tony.

Aby móc przeciwdziałać silnemu wzrostowi cen oleju napędowego w ostatnich miesiącach, w Dekrecie zawarto zapis dodatkowy, który przewiduje obowiązek stosowania powyższej formuły w celu uwzględnienia wzrostu ceny oleju napędowego w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Przewoźnicy, którzy zawarli pisemną umowę ze swoim klientem obejmującą inną formułę waloryzacji, będą mieli 6 miesięcy na dostosowanie jej do nowych przepisów.

Kontrola zagranicznych firm transportowych, które działają w Hiszpanii: Europejska dyrektywa w sprawie delegowanych kierowców jest obecnie transponowana do hiszpańskiego prawa pracy, co pozwoli na skuteczną kontrolę nieuczciwej konkurencji ze strony zagranicznych firm transportowych, które działają w Hiszpanii (firm wydmuszek), ponieważ przed wykonaniem jakiejkolwiek usługi transportu międzynarodowego lub kabotażu z punktem początkowym lub docelowym na terenie Hiszpanii, przewoźnicy zagraniczni muszą poinformować o tym drogą elektroniczną, a także przestrzegać istniejących warunków płacowych obowiązujących w krajowych układach zbiorowych.

Czas oczekiwania w punktach załadunku i rozładunku: Maksymalny ustalony czas oczekiwania samochodów ciężarowych w punktach załadunku i rozładunku na wykonanie tych zadań zostaje prawnie skrócony do 1 godziny, po czym przewoźnik będzie miał prawo domagać się odszkodowania od klienta do ponadwymiarowe zatrzymanie.
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Viking Line Cargo


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels