Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości poza obszarem zabudowanym?

Utworzona: 2024-06-08


Podczas II posiedzenia plenarnego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury rozmawiano o propozycjach zmian dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Najważniejszym punktem w porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dotyczących zmiany przepisów ruchu drogowego w zakresie zatrzymywania prawa jazdy. Rada zarekomendowała rozszerzenie obowiązku zatrzymywania prawa jazdy na okres 3 miesięcy za kierowanie pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną na danym obszarze o więcej niż 50 km/h na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych poza obszarem zabudowanym.

Jak przekazało Ministerstwo Infrastruktury, na takich trasach dochodzi w Polsce do ponad 90 proc. wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Prace KRBRD skupiają się na poprawie zarządzania prędkością na tego typu drogach i wyeliminowaniu z ruchu drogowego kierowców, którzy dokonują najcięższych wykroczeń, w tym m.in. przekraczają dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels