Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Rewolucja w oprogramowaniu dla ciężarówek

Utworzona: 2024-05-22


Aby zintensyfikować swoje wysiłki, partnerzy Daimler Truck i Volvo Group osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie utworzenia spółki joint venture w celu opracowania wspólnej platformy pojazdów definiowanych programowo oraz dedykowanego systemu operacyjnego dla ciężarówek.

Spółka ma się stać wiodącym producentem standaryzowanego sprzętu i oprogramowania. Tak utworzona baza techniczna umożliwi producentom oraz ich potencjalnie innym partnerom dostęp do szeregu cyfrowych funkcji dla swoich produktów. Obie firmy będą mieć równe udziały w spółce joint venture, która ma działać jako niezależny podmiot, przy czym Grupa Volvo i Daimler Truck będą w dalszym ciągu konkurować ze sobą we wszystkich pozostałych obszarach działalności.

Siedziba nowej spółki ma znajdować się w Göteborgu w Szwecji, a istniejące aktywa i zasoby obu firm zostaną włączone w struktury nowej organizacji. Celem obu akcjonariuszy jest ustanowienie standardów branżowych dla systemu operacyjnego do użytku samochodów ciężarowych i oferowanie swoich produktów również innym producentom OEM. W tym celu spółka joint venture zapewni wspólną platformę programistyczną w formie usługi, na której klienci będą mogli budować zróżnicowane warstwy oprogramowania. Obaj producenci będą nadal oferować różną ofertę produktów i usług, między innymi odpowiednie rozwiązania cyfrowe, w tym własne aplikacje dla użytkowników końcowych, dzięki którym ich klienci będą mieli dostęp do zróżnicowanych cyfrowych funkcji pojazdów.

Podpisana obecnie umowa przedwstępna nie ma charakteru wiążącego. Ostatecznego porozumienia ma być zawarte w tym roku, a finalizacja transakcji ma nastąpić w I kwartale 2025 roku, pod warunkiem przeprowadzenia niezbędnych ustaleń i uzyskania zgody ze strony odpowiednich organów.
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels