Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Rzecz o etyce, czyli użyczanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych

Utworzona: 2024-04-28


Wpływ praktyk na etykę w biznesie oraz bezpieczeństwo drogowe.

Porządkując temat, proszę krótko przybliżyć co to jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych (CKZ) jest niezbędnym dokumentem umożliwiającym uzyskanie licencji na prowadzenie transportu drogowego. Egzamin państwowy to kluczowy moment uzyskania tego certyfikatu, wymagający szerokiej wiedzy dotyczącej różnych aspektów branży, takich jak zasady dotyczące czasu jazdy i odpoczynków kierowców, przewozów specjalistycznych, przepisów prawa handlowego, warunki prowadzenia działalności transportowej oraz aktualne przepisy dotyczące umów przewoźnika. Posiadanie tego certyfikatu stanowi fundament wiedzy niezbędny do prowadzenia firmy transportowej, co jest kluczowe dla sukcesu na rynku.

Czy brak certyfikatu kompetencji może wpływać na reputację przedsiębiorstwa transportowego?

Oczywiście. Bez solidnej wiedzy w tej dziedzinie nie da się skutecznie prowadzić tego typu biznesu. Wyobraźmy sobie sytuację, w której firma jest założona przez osobę nieposiadającą Certyfikatu Kompetencji Zawodowych. Ta osoba zatrudnia kierowcę, ale nie ma wystarczającej wiedzy, aby właściwie planować jego pracę, nie znając zasad dotyczących czasu jazdy czy odpoczynków. To absurdalne. Choć niektórzy mogą sugerować, że można zatrudnić spedytora, który będzie odpowiedzialny za te kwestie, należy być realistą. Nowe przedsiębiorstwo w branży transportowej potrzebowałoby ogromnych zasobów finansowych, aby móc sobie na to pozwolić. Dodatkowo, jako właściciele firmy, ponosimy odpowiedzialność za wszystko, co dzieje się w naszej firmie. Dlatego lepiej jest mieć solidną wiedzę w temacie i nie pozostawiać wszystkiego w rękach osób trzecich, którym może brakować zaangażowania lub wiedzy.

Jakie są sankcje za brak posiadania certyfikatu lub naruszenia związane z jego posiadaniem?

Posiadanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych jest kluczowe dla prowadzenia działalności transportowej. W przypadku braku własnego CKZ istnieje możliwość skorzystania z użyczenia od innej osoby lub zatrudnienia kogoś, kto posiada taki certyfikat. Jednak istnieją ograniczenia w użyczaniu certyfikatu - osoba udostępniająca może to zrobić dla maksymalnie 4 podmiotów lub 50 pojazdów. Jeśli przekroczymy te limity lub osoba, której użyczamy lub którą zatrudniamy, straci CKZ i nie poinformuje nas o tym, może to skutkować poważnymi problemami. Brak osoby z Certyfikatem Kompetencji Zawodowych w firmie transportowej uniemożliwi prowadzenie działalności, a wyjazd na drogę w takiej sytuacji grozi wysokimi karami i nawet utratą licencji na wykonywanie transportu.

Czy istnieje możliwość sprawdzenia ilu osobom lub firmom został użyczony certyfikat kompetencji zawodowych?

Jedynym miejscem, które przychodzi nam do głowy, jest KREPT, ale aby dowiedzieć się, ile ktoś już użyczał certyfikatów, musielibyśmy wiedzieć, gdzie szukać. W związku z tym, szczerze mówiąc, jest to praktycznie niemożliwe. Firmy transportowe, które chciałyby skorzystać z takiej usługi są z reguły bezradne. Mogą jedynie polegać na uczciwości osoby udostępniającej. Oczywiście istnieje pewnie sposób, aby zabezpieczyć się od strony prawnej, na przykład poprzez skorzystanie z usług kancelarii prawnych w celu sporządzenia odpowiednich umów i oświadczeń. Takie działanie może pomóc w minimalizacji naszych problemów, ale na pewno nie zlikwiduje ich całkowicie.

Jakie są główne wyzwania związane z egzekwowaniem przepisów dotyczących certyfikacji przewoźników drogowych?

Na przykład, jeśli osoba udostępniająca nam certyfikat kompetencji zawodowych lub zatrudniona przez nas mieszka w Warszawie, a firmy, z którymi współpracujemy, są z miast takich jak Poznań, Wrocław czy Szczecin, to jakie ma to znaczenie dla ich działalności?

Patologia systemu polega na wykorzystywaniu "słupów", czyli osób udostępniających Certyfikat Kompetencji Zawodowych lub zatrudnianych jedynie formalnie, bez rzeczywistego wpływu na działalność firm transportowych. To zjawisko wymaga walki, ponieważ posiadanie CKZ jest kluczowe dla prowadzenia działalności w tej branży. Jednak zmiana przepisów bezpośrednio wpłynęłaby na wiele firm, dlatego warto rozważyć alternatywne rozwiązania, np. umożliwienie uzyskania certyfikatu na podstawie doświadczenia lub dopuszczenie członków zarządów do kilku spółek o powiązaniach lub zarejestrowanych pod jednym adresem. Temat wymaga gruntownej analizy i działań, ponieważ obecna sytuacja jest niezadowalająca.

Jakie korzyści przynosi posiadanie własnego certyfikatu dla etyki w branży przewozowej?

Przede wszystkim stanowi główny powód, dla którego producenci i spedycje chcą współpracować z danym przewoźnikiem. CKZ świadczy o posiadanej wiedzy potrzebnej do prowadzenia tego rodzaju działalności. Porównajmy to do sytuacji, gdy udajemy się do lekarza, który korzysta z dyplomu pożyczonego od kolegi, zamiast posiadać własny. Czy w takiej sytuacji czulibyśmy się bezpieczni? Posiadanie certyfikatu daje większą pewność, że zlecenie zostanie wykonane prawidłowo.

W takim razie, w jaki sposób, według pana, posiadanie a nie użyczanie certyfikatu kompetencji może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drodze?

Posiadanie własnego certyfikatu kompetencji zawodowych przez osoby zarządzające transportem istotnie poprawia bezpieczeństwo na drodze. Oznacza to, że przewoźnik potwierdził swoją wiedzę i umiejętności z zakresu przepisów dotyczących czasu pracy i odpoczynków kierowców. Dzięki temu może lepiej nadzorować i zapewniać, że jego kierowcy przestrzegają tych zasad, co ma kluczowe znaczenie. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo podczas transportu spoczywa zarówno na przewoźniku, jak i na samym kierowcy. Wiedza potwierdzona własnym certyfikatem umożliwia przewoźnikowi dokładniejsze monitorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów przez swoich pracowników, co zwiększa szansę na to, że kierowcy będą wypoczęci i gotowi do bezpiecznej jazdy. To z kolei obniża ryzyko wypadków drogowych związanych z przemęczeniem lub złym zarządzaniem czasem pracy.

Zapytam bez owijania w bawełnę: Co sądzi Pan o użyczaniu CKZ?

Użyczanie certyfikatów stwarza poważną patologię, na którą pozwala nasz system ustawodawczy. W obecnym systemie prawnym, gdy firma użycza CKZ, osoba ta nie jest zazwyczaj osobą zarządzającą w transporcie, ale często właścicielem firmy. To prowadzi do tworzenia fikcji, gdyż osoba użyczająca certyfikatu nigdy nie była w tej firmie, a przekazała swój dokument drogą pocztową lub skanem. Jednak jeszcze gorszym manewrem, który obecnie jest popularny na rynku, jest zatrudnianie osoby posiadającej taki certyfikat na bardzo małą część etatu w podmiocie gospodarczym.

Stosuje się ten manewr, ponieważ osoba, która go stosuje, nie podlega restrykcjom dotyczącym ilości podmiotów, dla których "użycza" ten certyfikat, ani ilości pojazdów. Takie działanie nie jest bezpieczne ani dla firmy, ani dla użytkowników dróg. Dlatego pytamy, jaki jest sens przepisu, który wymaga przedstawienia CKZ w celu uzyskania licencji transportowej, skoro przepisy te są omijane i jest na to, można śmiało powiedzieć, przyzwolenie?

Sens posiadania certyfikatu przez osobę faktycznie zarządzającą firmą transportową jest jednoznaczny. Taka osoba ma wiedzę, jak kierować podmiotem oraz jak zarządzać organizacją przewozów, aby kierowcy spełniali wymogi dotyczące odpoczynków i czasu pracy, zapewniając bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom dróg. Czy taki proceder może wpłynąć na wypłatę ubezpieczenia w razie wypadku z polis OC, AC lub OCP? Na ten moment nie ma na to odpowiedzi, ale może to stać się powodem do odstąpienia od roszczenia w przyszłości. Sprawa jest bardzo poważna, ale wydaje się być bardzo marginalizowana.

Podsumowując rozmowę

Na temat użyczania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego oraz jego wpływu na etykę w biznesie i bezpieczeństwo drogowe, można stwierdzić, że posiadanie własnego certyfikatu jest kluczowe dla skutecznego zarządzania firmą transportową i zapewnienia bezpieczeństwa na drodze. Brak posiadania certyfikatu lub użyczanie go może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak kary finansowe, utrata licencji na wykonywanie transportu oraz obniżenie reputacji przedsiębiorstwa. Patrząc na sytuację z perspektywy etyki biznesowej, wartością dodaną posiadania własnego certyfikatu jest wiarygodność i zaufanie klientów oraz partnerów biznesowych. Dlatego też, choć ograniczenie wydawania certyfikatów może wiązać się z pewnymi trudnościami, może to przyczynić się do poprawy standardów w branży transportowej oraz zwiększenia bezpieczeństwa na drodze. Wnioskiem z naszej rozmowy jest, że choć użyczanie certyfikatu może wydawać się rozwiązaniem tymczasowym, warto zainwestować w własny rozwój i posiadać solidną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności transportowej w sposób etyczny i bezpieczny.

Na zakończenie już- serdecznie dziękuję panu Wojciechowi Romaniukowi ze Stowarzyszenia Ambasador Polskiego Transportu za wartościowe spostrzeżenia oraz rozmowę na temat użyczania Certyfikatów Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego. Bogata wiedza i doświadczenie przyniosły wiele cennych informacji do naszej dyskusji.
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
TRONIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels