Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

CDS

Czy polisa obejmuje odszkodowanie z powodu zniszczenia towaru przez protestujących?

Utworzona: 2024-02-25


Jakie problemy natury ubezpieczeniowej dla przewoźników mogą powodować blokady, demonstracje, rozruchy organizowane przez rolników?

Istotą ubezpieczenia OCP jest odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkody powstałe w czasie wykonywania przewozu drogowego, za które przewoźnik ponosi odpowiedzialność zgodnie z właściwymi dla przewozu przepisami prawa. Jak informuje Jerzy Różyk z Kancelari Brokerskiej CDS, większość zakładów ubezpieczeniowych wyłącza ochronę ubezpieczeniową w polisach OCP za ryzyka, które przypominają zjawiska obserwowane obecnie we Francji i Polsce. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są np. szkody powstałe w następstwie demonstracji, rozruchów i zamieszek społecznych, Niestety ogólne warunki ubezpieczenia OCP "wyprodukowane" przez zakłady ubezpieczeń nie definiuje tych pojęć. Trudno jest więc ocenić, jaki charakter ma protest, który akurat spotyka na drodze przewoźnik.

Przewoźnicy, którzy w swoich polisach OCP mają takie wyłączenia powinni się bać takich zjawisk społecznych i omijać je szerokim łukiem.

Więcej informacji n/t wyłączenia ochrony w polisach OCP ❗

Jerzy Różyk

CDS Kancelaria Brokerska

www.oc-przewoznika.info
Do ulubionych CDS
FIRMOWY SPOTLIGHT
TRONIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels