Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Transportu Nienormatywnego

Już za kilka dni zmiany w zasadach pilotowania pojazdów nienormatywnych
Utworzona: 2024-02-12

Zmienione przepisy zaczną obowiązywać od 17 lutego 2024 roku.

Minister Infrastruktury zmienił rozporządzenie dotyczące warunków technicznych pojazdów pilotujących, o czym poinformowało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Nienormatywnego (OSPTN).

Wśród najważniejszych zmian w wyposażeniu oraz oznakowaniu pojazdów pilotujących, które zaczną obowiązywać od bieżącego roku znalazła się mi.in:

🚩 Likwidacja tablicy informacyjnej – od dnia 17.02.2024 r. nie trzeba będzie już jej umieszczać na dachu pojazdu pilotującego.

🚩 Minimalna wysokość pojazdu pilotującego wynosić będzie 1,7 metra

🚩 Dopuszczalnym rodzaj nadwozia będą:
 • BB (van)
 • AF (Wielozadaniowy)
 • AG (pick-up)

 • 🚩 Oznakowanie pojazdu pilotującego:
 • napis "PILOT" umieszczony na przedniej masce pojazdu, na przednich bocznych drzwiach pojazdu oraz na klapie tylnej lub drzwiach tylnych pojazdu; dopuszcza się wykonanie napisu na przedniej masce pojazdu w formie lustrzanego odbicia;
 • pasy barwy białej i czerwonej umieszczone na przedniej masce pojazdu, na bokach pojazdu oraz na klapie tylnej lub drzwiach tylnych pojazdu; pasów barwy białej i czerwonej na przedniej masce pojazdu nie stosuje się, jeżeli wymiary maski nie pozwalają na jednoczesne umieszczenie pasów i napisu PILOT.
 • Wzór oznakowania pojazdu wykonującego pilotowanie określa załącznik do rozporządzenia.

  🚩 Obowiązkowe wyposażenie pojazdu pilotującego:
 • co najmniej dwa światła błyskowe barwy żółtej, umieszczone na dachu pojazdu symetrycznie względem podłużnej osi symetrii pojazdu; wysyłane sygnały świetlne mają być widoczne ze wszystkich stron pojazdu z odległości nie mniejszej niż 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza i nie powinny powodować oślepiania innych uczestników ruchu;
 • światło barwy białej lub żółtej samochodowej z napisem „PILOT” barwy czarnej, umieszczone na dachu pojazdu; dopuszcza się umieszczenie tych świateł w jednej lampie zespolonej ze światłami, o których mowa w pkt 1; napis „PILOT” ma być widoczny z przodu pojazdu z odległości nie mniejszej niż 50 m przy dobrej przejrzystości powietrza;
 • dwa światła umieszczone z przodu pojazdu oraz dwa światła umieszczone z tyłu pojazdu symetrycznie względem podłużnej osi symetrii pojazdu na wysokości od 250 mm do 1500 mm od dolnej krawędzi obudowy światła do powierzchni jezdni, a odległość pomiędzy ich osiami nie może być mniejsza niż 0,6 m, które umożliwiają wysyłanie przerywanego strumienia światła barwy żółtej; wysyłane sygnały świetlne mają być widoczne z przodu pojazdu z odległości nie mniejszej niż 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza i nie powinny powodować oślepiania innych uczestników ruchu; mają one działać tylko wówczas, gdy włączone są światła, o których mowa w pkt 1 i 2;
 • środki bezpośredniej łączności radiowej z pojazdami pilotowanymi, w tym co najmniej jedno urządzenie przenośne umożliwiające bezpośrednią łączność radiową spoza pojazdu wykonującego pilotowanie;
 • urządzenia nagłaśniające;
 • co najmniej 4 pachołki drogowe U-23 o wysokości nie mniejszej niż 750 mm, o których mowa w przepisach dotyczących szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;
 • tarczę do zatrzymywania pojazdów;
 • latarkę umożliwiającą wysyłanie światła barwy czerwonej do dawania sygnałów innym uczestnikom ruchu drogowego podczas niedostatecznej widoczności;
 • wysokościomierz o możliwości pomiaru wysokości nie mniej niż 5 m;
 • taśmę mierniczą o zakresie pomiaru nie mniej niż 30 m.
 • Prawa i obowiązki pilota

  Zgodnie z nową treścią paragrafu 5 rozporządzenia w sprawie pilotowania pilot na drodze wykonuje zespół czynności w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym podczas przejazdu pojazdu nienormatywnego lub kolumny pojazdów nienormatywnych, korzystając z pojazdu wykonującego pilotowanie.

  🚩 Podczas pilotowania pilot:
 • zapewnia właściwą organizację przejazdu pojazdów nienormatywnych zgodnie z warunkami zawartymi w zezwoleniu na ten przejazd albo warunkami określonymi przez zarządcę drogi dla przejazdu pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt, o których mowa w art. 64c ust. 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
 • sprawuje bezpośredni nadzór nad przejazdem pojazdów nienormatywnych w czasie przejazdu i postoju;
 • kieruje ruchem drogowym w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ruchu drogowym;
 • podejmuje decyzję o wstrzymaniu pilotowania w razie powstania istotnego utrudnienia w ruchu drogowym lub zagrożenia jego bezpieczeństwa.

 • Pilot pojazdu nienormatywnego nie ma obowiązku (z mocy prawa) do pomocy przy sterowaniu tylnymi osiami naczepy, pomaganiu przy podnoszeniu kabli lub zapobieganiu uszkodzeń ładunku np. z powodu otarć o drzewa lub inne obiekty, na co zwraca uwagę OSPTN.

  Nowe, obowiązkowe oznakowanie (oklejenie) pojazdów pilotujących

  Najważniejszą zmianą jest ujednolicenie i dokładne określenie jak oklejony (oznakowany) ma być pojazd pilotujący. Szczegóły dostępne są w treści rozporządzenia.

  Więcej informacji na temat nowych zasad pilotowania pojazdów nienormatywnych od 17 lutego 2024 roku na stronie ponadnormatywni.pl.

  Źródło: ponadnormatywni.pl
  grafika poglądowa
  Do ulubionych Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Transportu Nienormatywnego
  PREZENTACJA FIRMY
  MWB Trans - Mariusz Wieczorek


  NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

  NASZE WYWIADY

  OPINIE

  NASZE RELACJE

  Photo by Josh Hild from Pexels