Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Znikają „najdłuższe schody Europy”. Wyremontowana A18 aż do granicy z Niemcami

Utworzona: 2023-09-29


Kierowcy zyskali kolejny fragment przebudowanej południowej jezdni autostrady A18, który rozpoczyna się przed węzłem Iłowa i biegnie do granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego.

GDDKiA uzyskała ponadto pozwolenie na użytkowanie ostatnich 600 m A18 pomiędzy mostem granicznym i węzłem Olszyna, stanowiących dopełnienie początkowego odcinka autostrady o długości ponad 11 km, oddanego do ruchu pod koniec lipca br.

Kończy się przebudowa drogi, która była niechlubnym przykładem na wieloletnie zaniedbania inwestycji w naszym kraju. Zniknęły słynne „najdłuższe schody Europy”: kierowcy wjeżdżający do Polski musieli borykać się z jazdą drogą złożoną z betonowych przedwojennych płyt. Dzisiaj A18 nabrała nowej jakości i jest już drogą bezpieczną i komfortową powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
W ramach udostępnionego kierowcom 28 września 2023 r. odcinka przebudowana została część południowa węzła Iłowa wraz z pasami włączenia i wyłączenia, łącznicami, rondem na połączeniu z drogą wojewódzką nr 296 oraz zmianą połączenia z istniejącą stacją benzynową.

Drugi etap budowy A18

Przebudowa jezdni południowej DK18 na odcinku pomiędzy Olszyną i Golnicami miała na celu dostosowanie istniejącego układu drogowego do parametrów autostrady. Prace polegały głównie na wymianie zdegradowanej nawierzchni jezdni i dostosowaniu nośności drogi do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Stara nawierzchnia została rozebrana i zastąpiona nową betonową, z jezdnią poszerzoną do 11 m, a po uprzedniej segregacji i obróbce, wykorzystana jako materiał do podbudowy drogi.

Pierwszym etapem dostosowania trasy od Wrocławia do granicy z Niemcami była budowa jezdni północnej DK18 o parametrach autostradowych w latach 2004-2007. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla południowej jezdni przyszłej A18 została wydana już w 2011 r., jednak dopiero decyzja Ministra Infrastruktury z sierpnia 2018 r. zapewniła finansowanie i umożliwiła realizację inwestycji w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Wega Agencja celna


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels