Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Możesz być najlepszym kierowcą, ale nie przewidzisz zachowania innych uczestników ruchu
Utworzona: 2023-09-16

Ruszyła kampania społeczna „Inni też popełniają błędy. Zwolnij”, która ma na celu podnieść świadomość kierowców w zakresie prawidłowych wzorców zachowań w określonej sytuacji drogowej. W zaprezentowanym spocie wystosowano apel do kierowców o zdjęcie nogi z gazu.

My, jako uczestnicy ruchu drogowego, musimy ze sobą współpracować. Musimy w sobie znaleźć to zrozumienie popełnianych błędów na drodze i empatię wobec innych, którzy te błędy popełniają. Tylko od naszej ostrożności i odpowiedniej reakcji zależy, jakie będą ostatecznie skutki naszych działań na drodze. Kampania „Inni też popełniają błędy. Zwolnij” zatrzymuje czas tak, aby pokazać, że pewnych zjawisk już nie można odwrócić, choćbyśmy bardzo tego chcieli powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
W 2022 roku z winy kierujących pojazdami doszło do 19 373 wypadków, co stanowi 90,9% ich ogółu. Realizowana przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ministerstwo Infrastruktury kampania ma na celu podnieść świadomość kierowców w zakresie prawidłowych wzorców zachowań w określonej sytuacji drogowej.

Nasza konsekwencja w systematycznych, wieloletnich działaniach edukacyjnych przynosi pozytywne efekty w postaci zmiany postaw i zachowań coraz większej grupy uczestników ruchu drogowego. Nadmierna, drastycznie przekraczana prędkość, szczególnie na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych, to wciąż główny zabójca na polskich drogach stwierdził wiceminister infrastruktury Rafał Weber.
W ramach kampanii powstał spot, który będzie emitowany w telewizji i Internecie. Występuje na nim dwóch kierowców samochodów osobowych w niebezpiecznej sytuacji drogowej, podczas której następuje scena zatrzymania czasu. Między dwoma kierowcami odbywa się dialog. Szczególnie emocje wywołuje widok ojca, którego syn siedzi na tylnym siedzeniu jednego z samochodów. Ma on świadomość, że „zatrzymany czas” jest momentem, w którym po raz ostatni może spojrzeć na swoje dziecko. Następnie kierowcy wracają̨ do swoich samochodów, czas rzeczywisty nagle powraca i następuje drastyczny moment wypadku.

Mimo ogromnej poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach w Polsce w ostatnich latach, diagnozy zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, realizowane przez KRBRD, jednoznacznie wskazują̨, że nadmierna prędkość́, niedostosowana do warunków panujących na drodze, jest nadal główną przyczyną wypadków drogowych powiedział Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o. o. Sp. komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels