Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Sukces transformacji sektora transportu zależy od pracowników
Utworzona: 2023-09-16

Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) i industriAll Europe zakończyły swój wspólny projekt dotyczący sprawiedliwej transformacji sektora transportu.

Europejski sektor transportu stoi przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest osiągnięcie 90% redukcji emisji gazów cieplarnianych z transportu do 2050 r. Dlatego też w projekcie przeanalizowano skutki społeczne tej zielonej transformacji, jak również transformacji cyfrowej w czterech rodzajach transportu – kolejowym, drogowym, morskim i lotniczym – i związanej z nią produkcja sprzętu transportowego. Projekt był wspierany badaniami firmy doradczej Spin 360. W szczególności zbadano wpływ dekarbonizacji, oczekiwanych przesunięć modalnych i pojawiających się nowych potrzeb transportowych na zatrudnienie, umiejętności i warunki pracy.

Podczas 10 warsztatów sektorowych przedstawiciele związków zawodowych z sektorów transportu i produkcji sprzętu transportowego analizowali i zapoznawali się realiami podczas wizyt terenowych. Badania i ustalenia z warsztatów zostały zaprezentowane w raporcie końcowym podczas konferencji zamykającej.

Kluczowe ustalenia obejmują:
🚩 ETF i industriAll Europe opowiadają się za tym, aby transport pasażerski był inkluzywny, dostępny i niedrogi, a transport towarów – dostępny i wydajny.
🚩 Obie organizacje podkreślają, że osiągnięcie tych celów wymaga infrastruktury wysokiej jakości, w tym infrastruktury fizycznej, infrastruktury paliwowej, logistycznej i urządzeń transportowych.
🚩 Sukces transformacji zależy od pracowników, którzy odgrywają kluczową rolę w budowaniu, obsłudze i naprawie systemów transportowych dlatego obie organizacje wzywają do dialogu społecznego i zaangażowania w podejmowanie decyzji w celu zarządzania transformacją.
🚩 IndustriAll Europe i ETF krytykują brak odpowiednich ocen skutków społecznych polityk związanych z transformacją ekologiczną i cyfrową.
🚩 Niedobory umiejętności i siły roboczej stanowią główny problem wpływający negatywnie zarówno na sektor transportu, jak i sektor produkcyjny. Działań zaradczych wymagają także praktyki dumpingu socjalnego, podwykonawstwa i offshoringu.
🚩 Obie organizacje podkreślają znaczenie holistycznego podejścia, łączącego politykę transportową i przemysłową oraz angażującego pracowników i obywateli.

Co najważniejsze, projekt pokazał, że istniejące instrumenty sprawiedliwej transformacji nie są ani wystarczające, ani nie mają zastosowania do wszystkich branż. W kontekście nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. i przyszłego programu prac Komisji Europejskiej ETF i industriAll Europe zobowiązują się zatem do lobbowania w instytucjach europejskich na rzecz solidnego planu sprawiedliwej transformacji dla sektora mobilności.

Źródło: ETF
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Viking Line Cargo


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels