Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Jak najskuteczniej windykować faktury transportowe?
Utworzona: 2023-08-24

Jeżeli dłużnik nie wykazuje chęci do współpracy, wierzycielowi nie pozostaje nic innego, jak podjąć się bardziej radykalnych działań zmierzających do odzyskania długu. O czym warto więc pamiętać, rozpoczynając windykację sądową?

Windykacja sądowa jest drugim z etapów windykacji, której celem pozostaje uzyskanie przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego wraz z klauzulą wykonalności. Sprawa wcale nie kończy się jednak w tym miejscu, ponieważ interes wierzyciela będzie mógł zostać zaspokojony dopiero na skutek działań komornika, w postępowaniu egzekucyjnym.

Kiedy można rozpocząć windykację sądową?

W razie napotkania na swojej drodze nierzetelnego kontrahenta, który uchyla się od spełnienia świadczenia, pierwszymi działaniami, jakich podejmuje się wierzyciel, są najczęściej: e-maile i telefony przypominające o uregulowaniu płatności, osobiste spotkania z dłużnikiem, pisemne wezwania do zapłaty. Etap ten nie podlega żadnej szczególnej procedurze i odbywa się bez ingerencji sądu, za to przy możliwym wsparciu prawników lub firm windykacyjnych. Postępowanie polubowne (windykacja miękka) nie zawsze kończą się jednak sukcesem w postaci nakłonienia dłużnika do współpracy i uregulowania przez niego powstałej zaległości. Jeżeli problem nie został rozwiązany, wierzyciel zostaje zmuszony do wystąpienia na drogę sądową. Windykację sądową rozpoczyna się tym samym w momencie, w którym mimo wystosowania formalnego wezwania do zapłaty i podjęcia innych działań polubownych, dłużnik nadal pozostaje bierny.

Dlaczego do windykacji sądowej trzeba się przygotować?

O ile windykację polubowną można prowadzić bez większego przygotowania, czy nawet specjalistycznej wiedzy (choć zdecydowanie nie rekomendujemy takiej postawy), zupełnie inaczej będzie wyglądać to w przypadku windykacji sądowej. Dlaczego? Głównie z tego względu, że windykacja sądowa to przede wszystkim proces formalny, który odbywa się w ramach określonego systemu prawno-sądowego. Podlega przez to konkretnym przepisom, procedurom, terminom, które dla osoby niemającej z nimi wcześniej do czynienia, nie będą niestety łatwe do przyswojenia w stopniu, który pozwoli sprawnie zakończyć całe postępowanie.

W związku z tym, że sprawa toczyć będzie się przed sądem, na powodzie spoczywa w szczególności obowiązek zebrania kompletnego materiału dowodowego i zapewnienia sobie rekomendowanej na tym etapie profesjonalnej reprezentacji. Ponadto, zanim wierzyciel zdecyduje się w ogóle skierować sprawę do sądu, powinien dokładnie przeanalizować sytuację faktyczną, w jakiej się znalazł. Na tej podstawie dowie się chociażby tego, czy może skorzystać z instytucji elektronicznego postępowania upominawczego przed e-sądem, czy też będzie podlegać trybowi zwykłemu.

🚩Windykacja sądowa – jakie działania powinny ją poprzedzać?- Wszystkie informacje dostępne w materiale Kancelarii Transportowej Legaltrans ⬅TUTAJ.

Źródło: Kancelaria Transportowa Legaltrans
Do ulubionych Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
PREZENTACJA FIRMY
MWB Trans - Mariusz Wieczorek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels