Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Transport i Logistyka Polska

Zmiany dotyczące delegowania kierowców coraz bliżej

Utworzona: 2023-07-06


Ustawa o delegowaniu w transporcie drogowym została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Infrastruktury.

Transport i Logistyka Polska uczestniczyła w posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury, podczas którego posłowie rozpatrywali rządowy projekt ustawy o delegowaniu w transporcie drogowym. Jest to dla związku o tyle ważny projekt, że realizuje on zgłaszane przez TLP postulaty:

📌ujednolicenia stawek diet służących do obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
📌podwyższenia wysokości tej stawki (#TLP wnioskowała o składkę na poziomie co najmniej 70 euro za dobę, ale rząd ostatecznie zgodził się na 60 euro),
📌możliwość wypłacania przynajmniej części wynagrodzenia kierowców w późniejszym terminie niż określony w Kodeksie pracy, w związku z koniecznością rozliczenia godzin przepracowanych w poszczególnych krajach,
📌możliwość zwrotu kosztów korzystania przez kierowców z urządzeń sanitarnych w formie ryczałtu, zwrotu kosztów noclegu, odebranego przez kierowcę poza kabiną pojazdu w trakcie odbioru regularnego odpoczynku oraz zwrotu kosztów związanych z dojazdem kierowców do i z miejsca odpowiednio rozpoczęcia lub zakończenia pracy, realizowanego innym środkiem transportu niż pojazd używany do przewozu,
📌„wyprostowanie” rozwiązań, które zostały przyjęte w ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy, bez uwzględnienia odrębnej specyfiki branży transportu drogowego itp.

Odnotować należy uwzględnienie przez posłów wniesionej już podczas prac sejmowych propozycji TLP. Dotyczy ona objęciem przepisów o delegowaniu przewozów dwustronnych wykonywanych przez przewoźników spoza Unii Europejskiej. Dzisiaj ze względu na nisze koszty zagranicznych przewoźników, w tym koszty pracy, polscy przewoźnicy nie są w stanie z nimi konkurować. jako przykład można wskazać przewozy PL-UA, gdzie rynek obsługują dzisiaj wyłącznie ukraińscy przewoźnicy. Zaproponowane przez TLP rozwiązanie zmniejszy tę różnicę w kosztach i podniesie konkurencyjność naszych przedsiębiorców.

Podczas obrad zabierali także głos przedstawiciele ZMPD i OZPTD

ZMPD przedstawiło m.in. propozycję podwyższenia kar dla zagranicznych przewoźników nie stosujących się do polskich przepisów o delegowaniu oraz propozycję objęcia systemem SENT wszystkich przewozów kabotażowych. Z kolei OZPTD postulowało, aby kwota przeciętego wynagrodzenia w gospodarce używana jako dolna granica odliczeń wykonywanych przy obliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne kierowcy odnosiła się do wynagrodzenia z roku poprzedzającego rok rozliczeniowy.

Ta ostatnia propozycja jest niewątpliwie bardzo interesująca, gdyż oznaczałaby opóźnienie wzrostu kosztów pracy (w zakresie wysokości składek odprowadzanych do ZUS-u). Trzeba się jednak liczyć z tym, że prawdopodobieństwo akceptacji tego rozwiązania przez Rząd (a w szczególności przez resort pracy) jest małe, ale a nuż się uda. TLP będzie trzymać kciuki za powodzenie tej inicjatywy.

Źródło: TLP
Do ulubionych Transport i Logistyka Polska
FIRMOWY SPOTLIGHT
TRONIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels