Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Sprzeczne reakcje branży na propozycję KE w sprawie przepisów czasu jazdy w transporcie pasażerskim
Utworzona: 2023-05-26

UE zaproponowała wreszcie przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku odpowiednie dla turystyki autokarowej.

Proponowana zmiana ma na celu zwiększenie elastyczności przepisów regulujących czas jazdy i odpoczynku w sektorze okazjonalnego transportu pasażerskiego.

Propozycje Komisji obejmują:
✅ Rozszerzenie „12-dniowego odstępstwa” na okazjonalny krajowy przewóz osób, co zasadniczo oznacza 12 kolejnych dni jazdy bez jakiegokolwiek tygodniowego odpoczynku w podróżach krajowych i międzynarodowych. Egzekwowanie 12-dniowego odstępstwa już teraz jest problematyczne, a inspektorzy informują, że istnieją poważne trudności w kontrolowaniu tego odstępstwa. Należy ubolewać, że Komisja nie podjęła niezbędnych kroków w celu rozwiązania istniejących problemów.
✅ Umożliwienie operatorom dzielenia codziennych przerw na trzy okresy po minimum 15 minut. W rezultacie kierowcy autobusów i autokarów nie będą mieli wystarczająco dużo czasu na regenerację po długich okresach jazdy lub wystarczająco dużo czasu na odpoczynek lub przekąskę.
✅ Możliwość przesunięcia dziennego odpoczynku o 1 lub 2 godziny, w zależności od całkowitego dziennego okresu prowadzenia pojazdu.

🚩IRU na TAK
Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego(IRU) z zadowoleniem przyjęła wniosek uważając, że który jest krokiem we właściwym kierunku, który przyniesie korzyści kierowcom, pasażerom i operatorom turystyki autokarowej. Przedstawiciele stwierdzili, że obecnie kierowcy turystyki autokarowej podlegają takim samym przepisom dotyczącym czasu jazdy i odpoczynku, jak kierowcy ciężarówek przewożący towary. Jednak ich praca różni się znacznie od innych środków transportu pod względem wzorców operacyjnych i jazdy, ponieważ mają na nie znaczący wpływ harmonogramy i oczekiwania pasażerów. Wniosek Komisji Europejskiej według IRU jest z pewnością krokiem we właściwym kierunku, ponieważ przepisy dotyczące turystyki mogą jedynie zwiększyć bezpieczeństwo i zadowolenie klientów. Oczekuje się, że udział turystyki grupowej autokarowej wzrośnie, biorąc pod uwagę jej pozytywny wpływ zarówno na zatrudnienie, jak i na środowisko. Propozycja Komisji poprawi warunki pracy poprzez dostosowanie rozkładu jazdy kierowców do oczekiwań pasażerów. To powiew świeżego powietrza dla sektora, który został poważnie dotknięty pandemią Covid-19.

🚩ETF na NIE
Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) natomiast, która wcześniej ostrzegała Komisję Europejską uważa, że propozycja może być gwoździem do trumny dla drogowego transportu pasażerskiego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedstawione powyżej propozycje będą miały negatywny wpływ na sektor, prowadząc do:
• spadku bezpieczeństwa na drogach,
• wzrostu niedoboru kierowców,
• większego zmęczenia kierowcy,
• pogorszenia warunków pracy w branży, która i tak już słynie z małej atrakcyjności.

Badanie przeprowadzone przez ETF wśród ponad 1300 kierowców autobusów i autokarów w całej Europie wykazało, że 80% kierowców rozważyłoby odejście z branży, jeśli Komisja Europejska ponownie dokona rewizji przepisów. Biorąc pod uwagę wyniki badania przeprowadzonego w 2021 r., które wykazało, że chroniczne zmęczenie jest na porządku dziennym wśród zawodowych kierowców w całej Europie, istnieje pilna potrzeba zadbania o dobre samopoczucie kierowców i bezpieczeństwo na drogach.

Źródło: IRU/ETF
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
ADAR Sp. z o.o.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels