Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Po pandemii i kryzysie energetycznym, zbliża się kolejny, poważniejszy
Utworzona: 2023-05-20

Walencka Federacja Przedsiębiorców Transportu i Logistyki (FVET) ostrzega, że niedobór 2000 kierowców już teraz prowadzi do przestojów w działalności.

Niedobór kadry w transporcie spędza sen z powiek przedsiębiorcom, zarówno polskim, europejskim, jak również światowym. Powodów tego stanu rzeczy jest wiele, w tym m.in. starzejąca się kadra, niskie płace czy też złe warunki pracy. Według najnowszego raportu Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU), w Hiszpanii brakuje 20 000 kierowców. Na terenie Wspólnoty Walencji pilnie potrzeba 2000 kierowców: 1000 w Walencji, 600 w Alicante i 400 w Castellón. Według danych FVET, w ciągu ostatnich dwóch lat problem wyraźnie się zaostrzył: wcześniej dotykał co trzecią firmę transportową, teraz występuje już ponad połowie firm (52%). Głównymi przyczynami problemów kadrowych jest brak wykwalifikowanych kandydatów oraz trudność w zachęceniu młodych ludzi do zawodu. Świadczą o tym dane Generalnej Dyrekcji Ruchu Drogowego: zaledwie 0,3% kierowców z uprawnieniami C+E ma mniej niż 25 lat, większość, bo 64%, to osoby w wieku od 45 do 64 lat.

Trzeba przyciągać nowe pokolenie poprzez wyjście do tych, którzy szukają możliwości zawodowych. Według Walenckiego Instytutu Statystycznego we Wspólnocie Walencji jest 51 600 bezrobotnych w wieku od 16 do 25 lat, dla których transport może być rozwiązaniem mówi Prades.
Dla młodych ludzi jedną z barier w dostępie do zawodu stanowi szkolenie, zarówno jego koszt, który wynosi około 3500 euro, jak i proces uzyskiwania zaświadczenia o przydatności zawodowej i prawa jazdy. W obliczu niedoborów, jedną z rozważanych opcji jest zachęcania do uzyskania stopnia technika kierowania pojazdami w transporcie drogowym. Przez ostatnie trzy lata taki profil nauczania był oferowany w trzech ośrodkach we Wspólnocie Walencji. Kolejnym krokiem, z punktu widzenia walenckich przewoźników, jest ukończenie studiów z odpowiednim prawem jazdy, aby dostęp do zawodu był szybszy. Równolegle z usuwaniem barier w dostępie do zawodu, FVET opowiada się za poprawą warunków pracy i infrastruktury dla sektora o dużym znaczeniu w gospodarce Walencji.

Według hiszpańskiego Ministerstwa Transportu, Wspólnota Walencka zajmuje trzecie miejsce w kraju pod względem wolumenu towarów przewożonych drogami, za Andaluzją i Katalonią: 261 mln ton. Na terenie wspólnoty działa 10 801 firm transportowych, a 50 277 kierowców posiada ważne zezwolenia.
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels