Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Wreszcie coś się zmieni w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców zawodowych

Utworzona: 2023-04-13


W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane tak bardzo oczekiwane rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Jakie zmiany wniesie?

Jak podaje portal prawodrogowe.pl w wydanym, na podstawie art. 39i ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy zapowiedziano (projekt ogłoszono 7 lipca 2022 r.) następujące zmiany:
  1) możliwość przeprowadzenia ćwiczeń i zajęć praktycznych po zakończeniu zajęć teoretycznych;

  2) upoważnienie pracowników ośrodka szkolenia do czynności przewidzianych dla kierowników ośrodka szkolenia;

  3) doprecyzowanie dla kogo jest dedykowane szkolenie okresowe;

  4) popieranie profilu kierowcy zawodowego bez konieczności składania podpisu elektronicznego;

  5) odejście od modułowego prowadzenia szkoleń okresowych w formie kursu okresowego;

  6) zmiana redakcyjna w zakresie przepisu dotyczącego prowadzenia zajęć praktycznych przy użyciu urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych;

  7) zwolnienie z modułu szkoleniowego również w zakresie szkolenia okresowego w formie cyklu zajęć;

  8) zmniejszenie wymiaru godzinowego szkolenia okresowego jedynie w zakresie bloku C

  9) wydanie przez ośrodek szkolenia zaświadczenia o uzyskaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej;

  10) usunięcie ograniczenia zw. z barierą językową w zakresie obecności tłumacza przysięgłego i tłumacza języka migowego na teście kwalifikacyjnym;

  11) umożliwienie wydania papierowych świadectw kwalifikacji zawodowej potwierdzających ukończenie szkolenia okresowego wydanych dla osób, które rozpoczęły, ale nie zakończyły tego szkolenia przed 6 kwietnia br. oraz możliwość wydania prawa jazdy z kodem 95 lub karty kwalifikacji kierowcy na podstawie tych świadectw. Możliwość wydania prawa jazdy i karty na podstawie ww. świadectw kwalifikacji zawodowej będzie możliwa przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia;

  12) uzupełnienie działu w zakresie bloku D;

  13) w załączniku nr 2 do rozporządzenia usunięcie omyłki pisarskiej w zakresie oznaczenia sposobu przeprowadzenia zajęć praktycznych;

  14) zmiana w programie kursu kwalifikacyjnego;

  15) zmiana nomenklatury w zakresie „temat” / „zagadnienie” stosowanej podczas kursów kwalifikacyjnych;

  16) zmiana brzmienia tematu 1.4.10 i 1.5.10 realizowanego podczas kursów kwalifikacyjnych;

  17) korekty porządkujące w załącznikach rozporządzenia.
Rozporządzenie zacznie obowiązywać po upływie 14 dni. Autorzy projektu nowelizacji proponując zmiany w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy oceniali, iż wynikają one z potrzeby poprawienia procesu szkolenia i egzaminowania kierowców zamierzających wykonywać i wykonujących przewóz drogowy.

Źródło: prawodrogowe.pl
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Księgowy online


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels