Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Co warto wiedzieć o windykacji sądowej?

Utworzona: 2023-04-13


Jej celem jest uzyskanie tytułu wykonawczego (wyroku lub nakazu zapłaty), będącego podstawą do przeprowadzenia egzekucji komorniczej i odzyskania długu.

Windykacja sądowa jest naturalnym, kolejnym etapem dochodzenia swoich roszczeń, jeśli próby tak zwanej windykacji miękkiej nie przyniosły zamierzonego skutku. Tam, gdzie nie udało się odzyskać długu w sposób polubowny, tam też okazuje się ona wręcz konieczna.

Jak należy przygotować się do windykacji sądowej?

Każde postępowanie sądowe wymaga odpowiedniego przygotowania. Pewne kroki należy poczynić jeszcze przed wniesieniem pozwu. Poza zebraniem wszystkich materiałów dowodowych, dokumentów, będących podstawą do stwierdzenia przez sąd istnienia roszczenia (m.in. umowa, faktura) wierzyciel powinien również upewnić się, że roszczenie nie uległo przedawnieniu, dłużnik nie znajduje się w stanie upadłości oraz posiada odpowiedni majątek, z którego możliwe będzie uzyskanie zaspokojenia. Dopiero wtedy można przystąpić do przygotowania pozwu i wniesienia go do sądu.

Windykacja sądowa – tryby postępowania sądowego

Jeżeli sprawa dotyczy dochodzenia roszczeń pieniężnych, postępowanie sądowe może zostać przeprowadzone zarówno przed sądem stacjonarnym, jak również przed e-Sądem, w postępowaniu elektronicznym. Dochodzenie roszczeń pieniężnych nie w każdym przypadku musi odbywać się w trybie zwykłym, a zatem z przeprowadzeniem rozprawy. Gdy sprawa nie jest szczególnie zawiła, a wierzyciel posiada dowody jednoznacznie wskazujące na zasadność swojego roszczenia, zastosowanie znajdzie także tryb nakazowy, upominawczy oraz upominawczy elektroniczny.

Więcej informacji na temat:
🚩 Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)
🚩 Postępowanie nakazowe
🚩 Postępowanie upominawcze
🚩 Tytuł wykonawczy podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej dostępne na stronie Kancelarii Transportowej Legaltrans - TUTAJ 📌

Autor: Kancelaria Transportowa Legaltrans
Do ulubionych Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels