Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Więcej zielonych terminali, to dłuższe zasięgi. Kolejni zaczęli działać

Utworzona: 2023-03-23


ECTN Alliance chce stworzyć sieć terminali dla samochodów ciężarowych, strategicznie zlokalizowanych wzdłuż europejskich autostrad i wyposażonych w stacje ładownia o dużej mocy oraz dystrybutory biogazu i ekologicznego wodoru.

Europejskie Zrzeszenie na rzecz Czystego Transportu Drogowego (ECTN Alliance) zrzesza najlepszych w swojej klasie ekspertów w dziedzinie logistyki, transportu i energii. CEVA Logistics, ENGIE i SANEF tworzą sojusz na rzecz dekarbonizacji drogowego transportu towarowego. Stworzona przez nich sieć rozwiąże obecne problemy wynikające z ograniczonej pojemności akumulatorów i znacznie poprawi warunki pracy kierowców ciężarówek, umożliwiając im pokonywanie krótszych odległości. Istotne jest nastawienie na działanie. Do tej pory wiele mówiono o dekarbonizacji, w kontekście niedoboru infrastruktury (KLIK).

Pierwszy test ma się rozpocząć jeszcze w tym roku na autostradach zarządzanych przez francuskiego operatora SANEF. W dłuższej perspektywie sieć terminali będzie otwarta dla wszystkich spedytorów i przewoźników, oferując prosty dostęp do biogazu, wodoru i energii elektrycznej dla samochodów ciężarowych. Sieć będzie wyposażona w specjalne rozwiązanie informatyczne, które umożliwi firmom transportowym planowanie tras i harmonogramu ładowania.

Już w tym roku konsorcjum rozpocznie dwuletnie testy na trasie między obszarami metropolitalnymi Lille i Avignon we Francji, aby zademonstrować wykonalność koncepcji przed jej wdrożeniem na skalę europejską. W testach weźmie udział specjalna flota złożona z 20 niskoemisyjnych ciągników siodłowych (zasilanych biogazem, akumulatorami i ekologicznym wodorem), która będzie codziennie transportować 20 naczep między północnym a południowo-wschodnim regionem Francji, przekazując i wymieniając naczepy na pięciu testowych terminalach położonych na terenie istniejących baz firmy CEVA Logistics. Lokalni przewoźnicy będą dostarczać naczepy do terminali oraz odbierać je stamtąd, aby dostarczyć je do odbiorców końcowych.

Źródło: CEVA Logistic
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Wega Agencja celna


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels