Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Zatrudnianie kierowców spoza Unii Europejskiej - o czym trzeba wiedzieć?

Utworzona: 2023-03-13


Jednym z głównych problemów branży transportowej są niedobory kadrowe. By poradzić sobie z brakiem rąk do pracy przewoźnicy zatrudniają osoby spoza Wspólnoty. Jednak w tym przypadku należy dopełnić dodatkowych obowiązków.

Wymagania wobec kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy w Polsce

Ogólne warunki stawiane przed kierowcami, którzy chcą wykonywać zarobkowy przewóz drogowy w Polsce, reguluje art. 39a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym.

Jest to odpowiednio:
1) ukończenie odpowiedniego wieku:
a) 18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
✅ C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
✅ C1 lub C1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną,
b) 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
✅ C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną,
✅ D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
✅ D lub D+E, o ile przewóz jest wykonywany na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną,
✅ D1 lub D1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną,
c) 23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną
2) posiadanie odpowiednich uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym, określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
3) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
4) brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
5) uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
6) ukończenie szkolenia okresowego.

❎ Krok pierwszy: uzyskanie zezwolenia jednolitego na pobyt czasowy i pracę lub oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, określane również jako zezwolenie jednolite, to dokument legalizujący pobyt i pracę cudzoziemca z państwa spoza UE w ramach jednej procedury. Zasady ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę są regulowane w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Jak wskazuje art. 114 ust. 1, zezwolenia takiego udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej). Do wydania zezwolenia jednolitego muszą zostać także spełnione łącznie określone warunki, takie jak posiadanie przez cudzoziemca ubezpieczenia zdrowotnego, czy brak możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy.

❎ Krok drugi: świadectwo kierowcy
❎ Krok trzeci: KKK, czyli Karta Kwalifikacji Kierowcy
❎ Krok czwarty: PKZ, czyli Profil Kierowcy Zawodowego.

O tym wszystkim przeczytacie w materiale przygotowanym przez Kancelarię Transportową Legaltrans ⬅

Autor: Kancelaria Transportowa Legaltrans
Do ulubionych Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
FIRMOWY SPOTLIGHT
Studio Patrzałek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels